תכנית תל"ם

תכנית תל"ם- להעצמת מתבגרות/ים:

  1. לנערות בחינוך הדתי תכנית שמטרתה להעצים נערות דתיות בתהליכי התבגרותן מבחינה מגדרית.
  2. לנערים בחינוך הדתי, תכנית שמטרתה לסייע לנער בשלב הקריטי של גיל ההתבגרות ולתת מענה בתחומי הסטריאוטיפים המגדריים, גיבוש הזהות הגברית, עיסוק במיניות ובהשפעות המדיה על הדימוי העצמי והחברתי של הנערים. התכנית מעוררת לבחינה של דפוסי חשיבה והתנהגות ומעודדת חופש בחירה מודע בעיצוב הזהות הגברית של המתבגר.