לנערות בסיכון

תוכנית זו מוצעת למסגרות הן של תיכונים בפריפריה והן של בתי ספר לנערות בסיכון.

מטרת התוכנית היא העצמה מגדרית של הנערות הללו העצמה שטומנת בחובה סיכוי לשינוי משמעותי בחירותיה של הנערה בדימוי העצמי שלה ובהגברת סיכוייה להיחלץ ממעגל הסיכון בו היא מצויה.

נערות בחברה פריפריאלית בעלת מאפיינים סוציו אקונומיים נמוכים, נוטות להפנים ביתר שאת את זהותן השולית כנשים פעמים רבות הן תופסות את עצמן כאובייקט מיני, רואות את גורלן כנגזר מנסיבות חייהן ולעיתים אף נמצאות על גבול הנשירה מחיים נורמטיביים.

תוכנית זו שואפת לפתוח בפני הנערה חלון לאפשרויות הרבות אשר העתיד טומן לה ולהרחיב את בפניה את האופק של העתיד מתוך התהליך של העלאת המודעות העצמית להבניות החברתיות הדכאניות בתוכן היא חיה. מגמת התוכנית היא העלאת הדימוי העצמי של הנערות והטמעת ההכרה בכוח הבחירה שלהן.

התוכנית מבוססת על העשרת הדיון באמצעים אור קוליים (דיסק מצורף לחוברת) ובעקבותיהם דיון והפעלות דינאמיות בקבוצה. התכנים עוסקים בדמוי עצמי חיובי, בגיבוש תפיסה מגדרית אוטונומית, מניעת זוגיות פוגענית, מניעת הריון ובהעצמת ההכרה העצמית כסובייקט. האתגר הגדול שלנו המנחות הוא לסייע לנערה המתבגרת בסיכון לצלוח את התבגרותה באופן מיטבי ולבחור מסגרת המשך נורמטיבית כגון שירות לאומי או צבא בסיום לימודיה בבית הספר.

התכנית כוללת 12 מפגשים של שעתיים לכל קבוצה אשר אמורה לכלול עד 20 בנות ולא יותר. מתקיימים גם מפגשים עם הצוות החינוכי (מחנכות, מדריכות ויועצת) ועם חונכת מקצועית המלווה את המנחה בעבודתה.

בשנתיים האחרונות ארגון 'קולך' מפעיל תוכנית זו במספר בתי ספר תיכוניים השייכים לחינוך הממלכתי דתי. התכנית פותחה ע"י נשות חינוך מקצועיות בתחום ומועברת ע"י מנחות דתיות אשר הוכשרו לכך במיוחד וצברו במהלך שנות עבודתן ניסיון רב בתחום.

המנחות מתאימות את התכנית מבחינת מתודולוגיות ומבחינת הנושאים בהתאם למשאלות בית הספר ולצרכיו הייחודיים.

מערכי התכנית:

 1. מפגש ראשון: היכרות, מי אני ומה שמי?, נקודת מבט
 2. מפגש שני: הבנייה חברתית
 3. מפגש שלישי: הבנייה חברתית – המשך
 4. מפגש רביעי: דימוי היופי הנשי
 5. מפגש חמישי: דימוי גוף
 6. מפגש שישי: יצר ויצירה
 7. מפגש שביעי: מה זאת אהבה? מה היא מבקשת?
 8. מפגש שמיני: מעמד האישה במסורת היהודית
 9. מפגש תשיעי: אחוות נשים – אמון ואמונה בין נשים
 10. מפגש עשירי: שיח הצניעות
 11. מפגש אחד עשר: תקיפה מינית
 12. מפגש שניים עשר: מפגש סיום (שתי אופציות)