חיים ויצמן נשיא המדינה הראשון של מדינת ישראל

חיים ויצמן נשיא המדינה הראשון של מדינת ישראל