כתב אהד אזרחי הובא לעיון ע

כתב אהד אזרחי הובא לעיון ע