משנה מסכת תענית פרק ד משנה ח

משנה מסכת תענית פרק ד משנה ח