מתוך דברים שנאמרו במושב בנושא זה בכנס קולך האחרון הגהה חיותה דויטש

מתוך דברים שנאמרו במושב בנושא זה בכנס קולך האחרון הגהה חיותה דויטש