ר´ אברהם חזן גירונדי / ספרד מאה 13

ר´ אברהם חזן גירונדי / ספרד מאה 13