30 מחשבות על “´בכה, אלהי, לבניך´

 1. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 2. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 3. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 4. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 5. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 6. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 7. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 8. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 9. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 10. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 11. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 12. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 13. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 14. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 15. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 16. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 17. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 18. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 19. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 20. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 21. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 22. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 23. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 24. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 25. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 26. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 27. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 28. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

 29. רשימה מעמיקה ומעניינת, הנותנה חומר למחשבה לימי התשובה בהם אנחנו נתונים כעת יישר כח לנעמה על הניתוח המעמיק והנועז.

 30. השיר הפותח את קובץ השירים בו פורסם שיר זה נקרא: עם אלי הנפח ומסתיים במילים:
  ועירום אדבר עם אלי: עבדת בפרך / עתה בא לילה, תן שנינו ננוח.
  כפי שכתבת אצ"ג אינו עומד מול האלוהים, אך בשונה ממה שכתבת להבנתי עמידת האנושי עם האלוהים איננה כי יש לי ממנו "צפיות" אלא כי יש לנו שותפות גורל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*