32 מחשבות על “הדיכוי הנעים

 1. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 2. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 3. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 4. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 5. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 6. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 7. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 8. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 9. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 10. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 11. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 12. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 13. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 14. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 15. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 16. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 17. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 18. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 19. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 20. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 21. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 22. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 23. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 24. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 25. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 26. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 27. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 28. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 29. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 30. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

 31. אילון, כבר כשקראתי את כותרת המאמר שלך ירדו לי דמעות. מזה מה שנים שאינני מגיעה לבית הכנסת – ולא שחסרים בתי כנסת בסביבתי, אבל אני מרגישה בהם לגמרי לא רצויה וחסרת מקום וקול. כנראה שאחרות מרגישות כמוני, כי בבתי כנסת רבים בעפולה עירי (לפחות בתי הכנסת בנוסח אשכנז) מספר הנשים הוא אפסי. התגובה שלי היא לנסות ליזום פעילות דתית (כלשהי) לנשים בלבד, אבל עצם היוזמה הזו היא מעציבה, כי ברור שאם הייתי יכולה להיות שותפה במה שקורה במוסדות המוכרים, "המעורבים",זה היה עדיף.

 32. הנשים קונות את זה שזה נוח לא לעשות כלום לכאורה, אך בתמורה, הן מופקרות לחוקי הגברים, הלכות שגברים כתבו, מודרות מהיכולת לעשות שינוי חברתי ולבסוף יוצא שבמקום נסיכה שלא חייבת לעשות כלום – יוצאת שפחה שעושה הכל וכל עול אפשרי נופל עליה.

  אם כי, אני לא מבינה איך אפשר לרצות להיות חלק מדת שמראש מפלה אותך בצורה נוראית ומשפילה אותך באלפי טקסטים ומסרים ישירים ועקיפים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*