15 מחשבות על “הטובות לרבנות

 1. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 2. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 3. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 4. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 5. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 6. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 7. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 8. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 9. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 10. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 11. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 12. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 13. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 14. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

 15. שלום לטו"ר רבקה לוביץ.

  אני שותף לרצון שיהיו נשים המשמשות כדיינות, אך נראה שכרגע העניין הזה באמת עוד רחוק מאד. מועמדים המחוברים לעם לא מצליחים להיבחר לדיינים ובמקומם נבחרים דיינים שאינם מעורים כלל בהליכות העם. אז שיבחרו נשים?? ברם אולי אפשר להתחיל בלהקים בית דין פרטי הדן גם בגטי נשים בו ישמשו דיינים המסבירים פנים לקהל ולאט לאט, בד בבד יכנסו גם נשים לכהן באותו בית דין. כן אני יודע שבשביל זה צריך לשנות את חוק בתי הדין הרבניים. ברם כנראה שאין דרך קצרה.
  בברכה. מרדכי עבדיאל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*