70 מחשבות על “הציונות הדתית לא רלוונטית"

 1. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 2. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 3. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 4. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 5. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 6. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 7. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 8. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 9. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 10. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 11. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 12. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 13. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 14. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 15. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 16. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 17. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 18. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 19. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 20. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 21. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 22. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 23. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 24. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 25. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 26. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 27. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 28. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 29. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 30. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 31. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 32. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 33. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 34. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 35. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 36. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 37. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 38. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 39. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 40. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 41. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 42. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 43. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 44. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 45. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 46. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 47. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 48. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 49. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 50. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 51. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 52. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

 53. כל הכבוד לליאורה מינקה. את ממש כובשת את לבנו.
  את דמות ראויה להנהגה.
  יישר כח על האומץ, השכל הישר ועל ההתמדה.
  מזל טוב לזכיית אמונה בפרס ישראל.

 54. מכיוון שמתוך המאמר והעמדות שהיא מייצגת, היא אכן ענקית וראוייה לכל תמיכה והערכה.

 55. קראתי בעונג את דברייך מלאי העוצמה. אין לנו הרבה נשים איכפתיות כמוך, נשים היודעות לקרוא מפת העולם החברתי הדתי היום.
  לדעת שיש לשמור, כפי שאת עושה בפניה לרבנים, אבל, חייבים גם להתחדש! לא כל חידוש ופתרון בדרך יצירתית היא אנטי ההלכה.
  את מבינה ומנתחת את תחלואי החברה הדתית היום,ומנסה למצוא פתרונות ולעשות. ראויה גם ראויה לכל הערכה!

 56. אשה נחמדה, מנהלת את אמונה בת ה-70 אבל לא מנהיגה. לא צריך להתנפח מעבר למידות , זה לא מוסיף כבוד לא לגברת ולא לארגון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*