98 מחשבות על “חנה ספראי – דברי פרידה

 1. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 2. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 3. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 4. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 5. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 6. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 7. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 8. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 9. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 10. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 11. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 12. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 13. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 14. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 15. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 16. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 17. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 18. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 19. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 20. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 21. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 22. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 23. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 24. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 25. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 26. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 27. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 28. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 29. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 30. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 31. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 32. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 33. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 34. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 35. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 36. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 37. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 38. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 39. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

 40. זכרה ברוך מאוד. אבל למה לקטרג כל כך על העולם?
  "עולם של שקר, של צביעות של ערכים מזוייפים, של אנשים הנוהגים אחד בפה ואחד בלב, עולם של ניצול ונבזות…" האם העולם כפי שהוא מתואר כאן אינו אלא בעיני המתבונן? האם אי אפשר לדבר בשבחה הרב של האשה הדגולה חנה ספראי בלי ללכלך ולהשחיר את המציאות כל כך? ואני ראיתי אור….

 41. חיה יקרה
  לא הייתה כוונה לקטרג, אך חנה עמדה מול עולם שכזה, לא אחת ובניגוד לדרך הנלוזה והצבועה שנהגו כלפיה היא נשארה ישרה ונאמנה לערכיה עד אין קץ.
  זו הייתה כוונתי.

 42. חנה חסרה לי מאד. אני מרגישה מעין יתמות רוחנית. חסרים לי השיחות איתה, ההתיעצות בקשר לנושאים תורניים שונים ובעיקר מי תרים את הכפפה של ´קני לך חברה´. השם והרעיון היו של חנה וכ"כ תאמו את גישתה הישירה, את בקיאותה ובעיקר את הרצון הכן שלה לדבר, לפנות ולשוחח עם כל אחד בגובה העיניים.
  הרגשה כזאת של עצבות וחוסר..

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*