15 מחשבות על “יוצאים מהארון, חותמים "קידושין על תנאי"

 1. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 2. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 3. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 4. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 5. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 6. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 7. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 8. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 9. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 10. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 11. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 12. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 13. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 14. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

 15. לשמחתי, לפני נישואינו (לפני כחצי שנה) "גילינו" את הסכם הקידושין על תנאי. חתמנו, והדבר דובר גם במהלך החופה. דבר זה לא עורר שום תגובות קשות -אלא תגובות של הערכה, תמיהה על עצם קיומו של הסכם זה. אנו מודעים לכך שתוקפו שלההסכם אינו ברור. אולם, בהחלטתנו לחתום עליו אנו מאמינים כי הוא יכול להוביל לשינוי במעמדן של הנשים העגונות ומסורבות הגט. יש לומר כי עבורינו החתימה על הסכם זה היה חשוב יותר ומשמעותי יותר מהסכמים אחרים כגון – הסכם לכבוד הדדי או הסכם קדם נישואין. שנראה ברכה בעמילנו ושינוי בעולמינו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*