2 מחשבות על “לוחם כיהודי, ייקבר כגוי?

  1. לטו"ר רבקה לוביץ השלום וברכה.
    שמחתי לראות שכתבת על נושא החיילים הגויים. הנה כי כן מן הסתם אין אני מחדש לך שיחס ההלכה כלפי הגויים החיים בקרבנו נדון ביו"ד [של"ה סעיף ט וביו"ד שס"ז וביו"ד קנ"א]. בעיקרה, היחס אל הגוי החי בקרבנו, הינו חיובי משום דרכי שלום. ואילו כאשר מדובר במצב בו הישראל חי בקרב הגוי, הרי שיש לשמור על יחסי שכנות טובים, מפני האיבה. זאת הסיבה, שכפי שקוברים את מתי ישראל, כך גם יש לקבור את מתי הגויים. כתב רבי משה פרנקפורט בספר טוב לכת [סימן שסז], שהכוונה היא שמשתדלים בקבורת מתי הגויים, אבל אין קוברים אותם בקבר ישראל. ועושים כן מפני דרכי שלום. וכן מנחמים גויים האבלים ומבקרים את חוליהם מפני דרכי שלום. אף שקוברים מתי גויים עם מתי ישראל, אין הכוונה שיקברו יחד בקבר ישראל אלא מתעסקים בהם אם מצאום הרוגים עם ישראל. ולא רק אם מצאום הרוגים עם ישראל, אלא הוא הדין אם מצאו מתי גויים לבד, שמתעסקים בהם מפני דרכי שלום. מה שאין קוברים את הגוי אצל ישראל נובע מהמנהג שאין קוברים רשע אצל צדיק, כל שכן הגוי שאין לקוברו בסמוך לישראל. ואף שאין אנו יודעים מי הוא הצדיק ומי הוא הרשע כי דבר זה נתון רק לאלוהים, ויתכן שיש גוי שהוא צדיק יותר מישראל, מכל מקום כך הוא המנהג. מותר לקבור מתי גויים עם מתי ישראל בחצר אחד, מפני דרכי שלום, כיוון שמצאום הרוגים יחד, ובלבד שישמר מרחק של ח´ אמות בין קבר הגוי לקבר ישראל. הלכה למעשה ניתן לקבור את חיילי צה"ל הגויים בחלקה הצבאית של כל בית קברות ובלבד שישמר המרחק. משמעות הדבר שיש לפתוח שורה מיוחדת באותה חלקה צבאית לקבורה. מותר גם לערוך את כל הטקס על פי כללי ההלכה היהודית, כולל אל מלא רחמים וקדיש. [וכי מדוע לא? מה יש בתפילות אלו שהוא מיוחד רק ליהודים?]. אינני יודע מה פסקה הרבנות הצבאית. אולי כדאי לשאול אותם? בברכה מרדכי עבדיאל.

  2. שלום לטו"ר רבקה לוביץ
    שמחתי מאד שכתבת על החיילים הגויים בצה"ל. מן הסתם אין אני מחדש לך ואת יודעת שיחס ההלכה כלפי הגויים החיים בקרבנו נדון ביו"ד [של"ה סעיף ט וביו"ד שס"ז וביו"ד קנ"א]. בעיקרה, היחס אל הגוי החי בקרבנו, הינו חיובי משום דרכי שלום. ואילו כאשר מדובר במצב בו הישראל חי בקרב הגוי, הרי שיש לשמור על יחסי שכנות טובים, מפני האיבה. זאת הסיבה, שכפי שקוברים את מתי ישראל, כך גם יש לקבור את מתי הגויים. כתב רבי משה פרנקפורט בספר טוב לכת [סימן שסז], שהכוונה היא שמשתדלים בקבורת מתי הגויים, אבל אין קוברים אותם בקבר ישראל. ועושים כן מפני דרכי שלום. וכן מנחמים גויים האבלים ומבקרים את חוליהם מפני דרכי שלום. אף שקוברים מתי גויים עם מתי ישראל, אין הכוונה שיקברו יחד בקבר ישראל אלא מתעסקים בהם אם מצאום הרוגים עם ישראל. ולא רק אם מצאום הרוגים עם ישראל, אלא הוא הדין אם מצאו מתי גויים לבד, שמתעסקים בהם מפני דרכי שלום. מה שאין קוברים את הגוי אצל ישראל נובע מהמנהג שאין קוברים רשע אצל צדיק, כל שכן הגוי שאין לקוברו בסמוך לישראל. ואף שאין אנו יודעים מי הוא הצדיק ומי הוא הרשע כי דבר זה נתון רק לאלוהים, ויתכן שיש גוי שהוא צדיק יותר מישראל, מכל מקום כך הוא המנהג. מותר לקבור מתי גויים עם מתי ישראל בחצר אחד, מפני דרכי שלום, כיוון שמצאום הרוגים יחד, ובלבד שישמר מרחק של ח´ אמות בין קבר הגוי לקבר ישראל. הלכה למעשה ניתן לקבור חייל גוי בחלקה הצבאית בשורה נפרדת בטקס צבאי מלא כולל [אם המשפחה חפצה בכך]אל מלא רחמים וקדיש [אין שום דבר מיוחד בתפילות אלו שיהיו רק ליהודים]. אינני יודע מה פסקה הרבנת הצבאית. אולי כדאי לשאול אותם? בברכה מרדכי עבדיאל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*