33 מחשבות על “לזכרה של פנינה פלאי ז"ל

 1. בזכות פנינה פלאי הכהן ז"ל יש דבר כזה, פמיניזם דתי בישראל. היא היתה שם בראשית שנות השבעים בירושלים כשנפגשה הקבוצה הראשונה של סטודנטיות דתיות, בעיקר עולות מארצות המערב, עם ספר התורה הפרטי שלה, וקבוצת התפילה הראשונה של נשים, ומקבוצה זו צמח בית כנסת "ידידיה". והיא היתה שם אחרי שהוקמה שדולת הנשים בשנות השמונים, וארגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לפמיניזם והלכה. בשני עניינים אלה שמורה לה זכות ראשונות. יהי זכרה ברוך! וכל זאת מבלי לפגוע בזכויות של ראשונות אחרות בערך באותו זמן, שתבדלנה לחיים ארוכים, דבי וייסמן, ואליס שלוי עם "פלך" ואחר כך עם "שדולת הנשים", וזהבה מלכיאל היועצת הראשונה למעמד האישה במשרד החינוך בעקבות דוח ועדת נמיר.

 2. ארגון קולך, חגג לכבוד פרופ´ חנה ספראי ערב עיון על המשנה ותרומתה של משפחת ספראי בנושא זה. האירוע היה בין כסה לעשור. ושם תיארה פרופ´ ספראי,
  את מקומם של הוריה וסבתה בעיצוב אישיותה. כשהוצגה שוב ע"י הנוכחות כמייסדת הוראת תלמוד לנשים במכון ליברמן שבו פעלה בזמנו, היא התעקשה לספר דווקא על גב´ פנינה פלאי, ממייסדות לימוד תורה וקבוצות תפילה לנשים. כאישה הפמינסטית הדתית ראשונה.

 3. לא רק פמינסטית, אלא גם דעתנית ואישה שעומדת על דעתה.
  בלי ספק אחת הנשים החשובות בפנמניזים הדתי.
  הנהיגה תפילת נשים בראשי חודשים שבאחד מהם השתתפתי.
  העלתה נושאים לדיון, גייסה והקימה גם את שדולת הנשים.
  היא האישה שקדמה לקולך.

 4. בזכות פנינה פלאי הכהן ז"ל יש דבר כזה, פמיניזם דתי בישראל. היא היתה שם בראשית שנות השבעים בירושלים כשנפגשה הקבוצה הראשונה של סטודנטיות דתיות, בעיקר עולות מארצות המערב, עם ספר התורה הפרטי שלה, וקבוצת התפילה הראשונה של נשים, ומקבוצה זו צמח בית כנסת "ידידיה". והיא היתה שם אחרי שהוקמה שדולת הנשים בשנות השמונים, וארגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לפמיניזם והלכה. בשני עניינים אלה שמורה לה זכות ראשונות. יהי זכרה ברוך! וכל זאת מבלי לפגוע בזכויות של ראשונות אחרות בערך באותו זמן, שתבדלנה לחיים ארוכים, דבי וייסמן, ואליס שלוי עם "פלך" ואחר כך עם "שדולת הנשים", וזהבה מלכיאל היועצת הראשונה למעמד האישה במשרד החינוך בעקבות דוח ועדת נמיר.

 5. ארגון קולך, חגג לכבוד פרופ´ חנה ספראי ערב עיון על המשנה ותרומתה של משפחת ספראי בנושא זה. האירוע היה בין כסה לעשור. ושם תיארה פרופ´ ספראי,
  את מקומם של הוריה וסבתה בעיצוב אישיותה. כשהוצגה שוב ע"י הנוכחות כמייסדת הוראת תלמוד לנשים במכון ליברמן שבו פעלה בזמנו, היא התעקשה לספר דווקא על גב´ פנינה פלאי, ממייסדות לימוד תורה וקבוצות תפילה לנשים. כאישה הפמינסטית הדתית ראשונה.

 6. לא רק פמינסטית, אלא גם דעתנית ואישה שעומדת על דעתה.
  בלי ספק אחת הנשים החשובות בפנמניזים הדתי.
  הנהיגה תפילת נשים בראשי חודשים שבאחד מהם השתתפתי.
  העלתה נושאים לדיון, גייסה והקימה גם את שדולת הנשים.
  היא האישה שקדמה לקולך.

 7. בזכות פנינה פלאי הכהן ז"ל יש דבר כזה, פמיניזם דתי בישראל. היא היתה שם בראשית שנות השבעים בירושלים כשנפגשה הקבוצה הראשונה של סטודנטיות דתיות, בעיקר עולות מארצות המערב, עם ספר התורה הפרטי שלה, וקבוצת התפילה הראשונה של נשים, ומקבוצה זו צמח בית כנסת "ידידיה". והיא היתה שם אחרי שהוקמה שדולת הנשים בשנות השמונים, וארגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לפמיניזם והלכה. בשני עניינים אלה שמורה לה זכות ראשונות. יהי זכרה ברוך! וכל זאת מבלי לפגוע בזכויות של ראשונות אחרות בערך באותו זמן, שתבדלנה לחיים ארוכים, דבי וייסמן, ואליס שלוי עם "פלך" ואחר כך עם "שדולת הנשים", וזהבה מלכיאל היועצת הראשונה למעמד האישה במשרד החינוך בעקבות דוח ועדת נמיר.

 8. ארגון קולך, חגג לכבוד פרופ´ חנה ספראי ערב עיון על המשנה ותרומתה של משפחת ספראי בנושא זה. האירוע היה בין כסה לעשור. ושם תיארה פרופ´ ספראי,
  את מקומם של הוריה וסבתה בעיצוב אישיותה. כשהוצגה שוב ע"י הנוכחות כמייסדת הוראת תלמוד לנשים במכון ליברמן שבו פעלה בזמנו, היא התעקשה לספר דווקא על גב´ פנינה פלאי, ממייסדות לימוד תורה וקבוצות תפילה לנשים. כאישה הפמינסטית הדתית ראשונה.

 9. לא רק פמינסטית, אלא גם דעתנית ואישה שעומדת על דעתה.
  בלי ספק אחת הנשים החשובות בפנמניזים הדתי.
  הנהיגה תפילת נשים בראשי חודשים שבאחד מהם השתתפתי.
  העלתה נושאים לדיון, גייסה והקימה גם את שדולת הנשים.
  היא האישה שקדמה לקולך.

 10. בזכות פנינה פלאי הכהן ז"ל יש דבר כזה, פמיניזם דתי בישראל. היא היתה שם בראשית שנות השבעים בירושלים כשנפגשה הקבוצה הראשונה של סטודנטיות דתיות, בעיקר עולות מארצות המערב, עם ספר התורה הפרטי שלה, וקבוצת התפילה הראשונה של נשים, ומקבוצה זו צמח בית כנסת "ידידיה". והיא היתה שם אחרי שהוקמה שדולת הנשים בשנות השמונים, וארגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לפמיניזם והלכה. בשני עניינים אלה שמורה לה זכות ראשונות. יהי זכרה ברוך! וכל זאת מבלי לפגוע בזכויות של ראשונות אחרות בערך באותו זמן, שתבדלנה לחיים ארוכים, דבי וייסמן, ואליס שלוי עם "פלך" ואחר כך עם "שדולת הנשים", וזהבה מלכיאל היועצת הראשונה למעמד האישה במשרד החינוך בעקבות דוח ועדת נמיר.

 11. ארגון קולך, חגג לכבוד פרופ´ חנה ספראי ערב עיון על המשנה ותרומתה של משפחת ספראי בנושא זה. האירוע היה בין כסה לעשור. ושם תיארה פרופ´ ספראי,
  את מקומם של הוריה וסבתה בעיצוב אישיותה. כשהוצגה שוב ע"י הנוכחות כמייסדת הוראת תלמוד לנשים במכון ליברמן שבו פעלה בזמנו, היא התעקשה לספר דווקא על גב´ פנינה פלאי, ממייסדות לימוד תורה וקבוצות תפילה לנשים. כאישה הפמינסטית הדתית ראשונה.

 12. לא רק פמינסטית, אלא גם דעתנית ואישה שעומדת על דעתה.
  בלי ספק אחת הנשים החשובות בפנמניזים הדתי.
  הנהיגה תפילת נשים בראשי חודשים שבאחד מהם השתתפתי.
  העלתה נושאים לדיון, גייסה והקימה גם את שדולת הנשים.
  היא האישה שקדמה לקולך.

 13. בזכות פנינה פלאי הכהן ז"ל יש דבר כזה, פמיניזם דתי בישראל. היא היתה שם בראשית שנות השבעים בירושלים כשנפגשה הקבוצה הראשונה של סטודנטיות דתיות, בעיקר עולות מארצות המערב, עם ספר התורה הפרטי שלה, וקבוצת התפילה הראשונה של נשים, ומקבוצה זו צמח בית כנסת "ידידיה". והיא היתה שם אחרי שהוקמה שדולת הנשים בשנות השמונים, וארגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לפמיניזם והלכה. בשני עניינים אלה שמורה לה זכות ראשונות. יהי זכרה ברוך! וכל זאת מבלי לפגוע בזכויות של ראשונות אחרות בערך באותו זמן, שתבדלנה לחיים ארוכים, דבי וייסמן, ואליס שלוי עם "פלך" ואחר כך עם "שדולת הנשים", וזהבה מלכיאל היועצת הראשונה למעמד האישה במשרד החינוך בעקבות דוח ועדת נמיר.

 14. ארגון קולך, חגג לכבוד פרופ´ חנה ספראי ערב עיון על המשנה ותרומתה של משפחת ספראי בנושא זה. האירוע היה בין כסה לעשור. ושם תיארה פרופ´ ספראי,
  את מקומם של הוריה וסבתה בעיצוב אישיותה. כשהוצגה שוב ע"י הנוכחות כמייסדת הוראת תלמוד לנשים במכון ליברמן שבו פעלה בזמנו, היא התעקשה לספר דווקא על גב´ פנינה פלאי, ממייסדות לימוד תורה וקבוצות תפילה לנשים. כאישה הפמינסטית הדתית ראשונה.

 15. לא רק פמינסטית, אלא גם דעתנית ואישה שעומדת על דעתה.
  בלי ספק אחת הנשים החשובות בפנמניזים הדתי.
  הנהיגה תפילת נשים בראשי חודשים שבאחד מהם השתתפתי.
  העלתה נושאים לדיון, גייסה והקימה גם את שדולת הנשים.
  היא האישה שקדמה לקולך.

 16. בזכות פנינה פלאי הכהן ז"ל יש דבר כזה, פמיניזם דתי בישראל. היא היתה שם בראשית שנות השבעים בירושלים כשנפגשה הקבוצה הראשונה של סטודנטיות דתיות, בעיקר עולות מארצות המערב, עם ספר התורה הפרטי שלה, וקבוצת התפילה הראשונה של נשים, ומקבוצה זו צמח בית כנסת "ידידיה". והיא היתה שם אחרי שהוקמה שדולת הנשים בשנות השמונים, וארגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לפמיניזם והלכה. בשני עניינים אלה שמורה לה זכות ראשונות. יהי זכרה ברוך! וכל זאת מבלי לפגוע בזכויות של ראשונות אחרות בערך באותו זמן, שתבדלנה לחיים ארוכים, דבי וייסמן, ואליס שלוי עם "פלך" ואחר כך עם "שדולת הנשים", וזהבה מלכיאל היועצת הראשונה למעמד האישה במשרד החינוך בעקבות דוח ועדת נמיר.

 17. ארגון קולך, חגג לכבוד פרופ´ חנה ספראי ערב עיון על המשנה ותרומתה של משפחת ספראי בנושא זה. האירוע היה בין כסה לעשור. ושם תיארה פרופ´ ספראי,
  את מקומם של הוריה וסבתה בעיצוב אישיותה. כשהוצגה שוב ע"י הנוכחות כמייסדת הוראת תלמוד לנשים במכון ליברמן שבו פעלה בזמנו, היא התעקשה לספר דווקא על גב´ פנינה פלאי, ממייסדות לימוד תורה וקבוצות תפילה לנשים. כאישה הפמינסטית הדתית ראשונה.

 18. לא רק פמינסטית, אלא גם דעתנית ואישה שעומדת על דעתה.
  בלי ספק אחת הנשים החשובות בפנמניזים הדתי.
  הנהיגה תפילת נשים בראשי חודשים שבאחד מהם השתתפתי.
  העלתה נושאים לדיון, גייסה והקימה גם את שדולת הנשים.
  היא האישה שקדמה לקולך.

 19. בזכות פנינה פלאי הכהן ז"ל יש דבר כזה, פמיניזם דתי בישראל. היא היתה שם בראשית שנות השבעים בירושלים כשנפגשה הקבוצה הראשונה של סטודנטיות דתיות, בעיקר עולות מארצות המערב, עם ספר התורה הפרטי שלה, וקבוצת התפילה הראשונה של נשים, ומקבוצה זו צמח בית כנסת "ידידיה". והיא היתה שם אחרי שהוקמה שדולת הנשים בשנות השמונים, וארגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לפמיניזם והלכה. בשני עניינים אלה שמורה לה זכות ראשונות. יהי זכרה ברוך! וכל זאת מבלי לפגוע בזכויות של ראשונות אחרות בערך באותו זמן, שתבדלנה לחיים ארוכים, דבי וייסמן, ואליס שלוי עם "פלך" ואחר כך עם "שדולת הנשים", וזהבה מלכיאל היועצת הראשונה למעמד האישה במשרד החינוך בעקבות דוח ועדת נמיר.

 20. ארגון קולך, חגג לכבוד פרופ´ חנה ספראי ערב עיון על המשנה ותרומתה של משפחת ספראי בנושא זה. האירוע היה בין כסה לעשור. ושם תיארה פרופ´ ספראי,
  את מקומם של הוריה וסבתה בעיצוב אישיותה. כשהוצגה שוב ע"י הנוכחות כמייסדת הוראת תלמוד לנשים במכון ליברמן שבו פעלה בזמנו, היא התעקשה לספר דווקא על גב´ פנינה פלאי, ממייסדות לימוד תורה וקבוצות תפילה לנשים. כאישה הפמינסטית הדתית ראשונה.

 21. לא רק פמינסטית, אלא גם דעתנית ואישה שעומדת על דעתה.
  בלי ספק אחת הנשים החשובות בפנמניזים הדתי.
  הנהיגה תפילת נשים בראשי חודשים שבאחד מהם השתתפתי.
  העלתה נושאים לדיון, גייסה והקימה גם את שדולת הנשים.
  היא האישה שקדמה לקולך.

 22. בזכות פנינה פלאי הכהן ז"ל יש דבר כזה, פמיניזם דתי בישראל. היא היתה שם בראשית שנות השבעים בירושלים כשנפגשה הקבוצה הראשונה של סטודנטיות דתיות, בעיקר עולות מארצות המערב, עם ספר התורה הפרטי שלה, וקבוצת התפילה הראשונה של נשים, ומקבוצה זו צמח בית כנסת "ידידיה". והיא היתה שם אחרי שהוקמה שדולת הנשים בשנות השמונים, וארגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לפמיניזם והלכה. בשני עניינים אלה שמורה לה זכות ראשונות. יהי זכרה ברוך! וכל זאת מבלי לפגוע בזכויות של ראשונות אחרות בערך באותו זמן, שתבדלנה לחיים ארוכים, דבי וייסמן, ואליס שלוי עם "פלך" ואחר כך עם "שדולת הנשים", וזהבה מלכיאל היועצת הראשונה למעמד האישה במשרד החינוך בעקבות דוח ועדת נמיר.

 23. ארגון קולך, חגג לכבוד פרופ´ חנה ספראי ערב עיון על המשנה ותרומתה של משפחת ספראי בנושא זה. האירוע היה בין כסה לעשור. ושם תיארה פרופ´ ספראי,
  את מקומם של הוריה וסבתה בעיצוב אישיותה. כשהוצגה שוב ע"י הנוכחות כמייסדת הוראת תלמוד לנשים במכון ליברמן שבו פעלה בזמנו, היא התעקשה לספר דווקא על גב´ פנינה פלאי, ממייסדות לימוד תורה וקבוצות תפילה לנשים. כאישה הפמינסטית הדתית ראשונה.

 24. לא רק פמינסטית, אלא גם דעתנית ואישה שעומדת על דעתה.
  בלי ספק אחת הנשים החשובות בפנמניזים הדתי.
  הנהיגה תפילת נשים בראשי חודשים שבאחד מהם השתתפתי.
  העלתה נושאים לדיון, גייסה והקימה גם את שדולת הנשים.
  היא האישה שקדמה לקולך.

 25. בזכות פנינה פלאי הכהן ז"ל יש דבר כזה, פמיניזם דתי בישראל. היא היתה שם בראשית שנות השבעים בירושלים כשנפגשה הקבוצה הראשונה של סטודנטיות דתיות, בעיקר עולות מארצות המערב, עם ספר התורה הפרטי שלה, וקבוצת התפילה הראשונה של נשים, ומקבוצה זו צמח בית כנסת "ידידיה". והיא היתה שם אחרי שהוקמה שדולת הנשים בשנות השמונים, וארגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לפמיניזם והלכה. בשני עניינים אלה שמורה לה זכות ראשונות. יהי זכרה ברוך! וכל זאת מבלי לפגוע בזכויות של ראשונות אחרות בערך באותו זמן, שתבדלנה לחיים ארוכים, דבי וייסמן, ואליס שלוי עם "פלך" ואחר כך עם "שדולת הנשים", וזהבה מלכיאל היועצת הראשונה למעמד האישה במשרד החינוך בעקבות דוח ועדת נמיר.

 26. ארגון קולך, חגג לכבוד פרופ´ חנה ספראי ערב עיון על המשנה ותרומתה של משפחת ספראי בנושא זה. האירוע היה בין כסה לעשור. ושם תיארה פרופ´ ספראי,
  את מקומם של הוריה וסבתה בעיצוב אישיותה. כשהוצגה שוב ע"י הנוכחות כמייסדת הוראת תלמוד לנשים במכון ליברמן שבו פעלה בזמנו, היא התעקשה לספר דווקא על גב´ פנינה פלאי, ממייסדות לימוד תורה וקבוצות תפילה לנשים. כאישה הפמינסטית הדתית ראשונה.

 27. לא רק פמינסטית, אלא גם דעתנית ואישה שעומדת על דעתה.
  בלי ספק אחת הנשים החשובות בפנמניזים הדתי.
  הנהיגה תפילת נשים בראשי חודשים שבאחד מהם השתתפתי.
  העלתה נושאים לדיון, גייסה והקימה גם את שדולת הנשים.
  היא האישה שקדמה לקולך.

 28. בזכות פנינה פלאי הכהן ז"ל יש דבר כזה, פמיניזם דתי בישראל. היא היתה שם בראשית שנות השבעים בירושלים כשנפגשה הקבוצה הראשונה של סטודנטיות דתיות, בעיקר עולות מארצות המערב, עם ספר התורה הפרטי שלה, וקבוצת התפילה הראשונה של נשים, ומקבוצה זו צמח בית כנסת "ידידיה". והיא היתה שם אחרי שהוקמה שדולת הנשים בשנות השמונים, וארגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לפמיניזם והלכה. בשני עניינים אלה שמורה לה זכות ראשונות. יהי זכרה ברוך! וכל זאת מבלי לפגוע בזכויות של ראשונות אחרות בערך באותו זמן, שתבדלנה לחיים ארוכים, דבי וייסמן, ואליס שלוי עם "פלך" ואחר כך עם "שדולת הנשים", וזהבה מלכיאל היועצת הראשונה למעמד האישה במשרד החינוך בעקבות דוח ועדת נמיר.

 29. ארגון קולך, חגג לכבוד פרופ´ חנה ספראי ערב עיון על המשנה ותרומתה של משפחת ספראי בנושא זה. האירוע היה בין כסה לעשור. ושם תיארה פרופ´ ספראי,
  את מקומם של הוריה וסבתה בעיצוב אישיותה. כשהוצגה שוב ע"י הנוכחות כמייסדת הוראת תלמוד לנשים במכון ליברמן שבו פעלה בזמנו, היא התעקשה לספר דווקא על גב´ פנינה פלאי, ממייסדות לימוד תורה וקבוצות תפילה לנשים. כאישה הפמינסטית הדתית ראשונה.

 30. לא רק פמינסטית, אלא גם דעתנית ואישה שעומדת על דעתה.
  בלי ספק אחת הנשים החשובות בפנמניזים הדתי.
  הנהיגה תפילת נשים בראשי חודשים שבאחד מהם השתתפתי.
  העלתה נושאים לדיון, גייסה והקימה גם את שדולת הנשים.
  היא האישה שקדמה לקולך.

 31. בזכות פנינה פלאי הכהן ז"ל יש דבר כזה, פמיניזם דתי בישראל. היא היתה שם בראשית שנות השבעים בירושלים כשנפגשה הקבוצה הראשונה של סטודנטיות דתיות, בעיקר עולות מארצות המערב, עם ספר התורה הפרטי שלה, וקבוצת התפילה הראשונה של נשים, ומקבוצה זו צמח בית כנסת "ידידיה". והיא היתה שם אחרי שהוקמה שדולת הנשים בשנות השמונים, וארגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לפמיניזם והלכה. בשני עניינים אלה שמורה לה זכות ראשונות. יהי זכרה ברוך! וכל זאת מבלי לפגוע בזכויות של ראשונות אחרות בערך באותו זמן, שתבדלנה לחיים ארוכים, דבי וייסמן, ואליס שלוי עם "פלך" ואחר כך עם "שדולת הנשים", וזהבה מלכיאל היועצת הראשונה למעמד האישה במשרד החינוך בעקבות דוח ועדת נמיר.

 32. ארגון קולך, חגג לכבוד פרופ´ חנה ספראי ערב עיון על המשנה ותרומתה של משפחת ספראי בנושא זה. האירוע היה בין כסה לעשור. ושם תיארה פרופ´ ספראי,
  את מקומם של הוריה וסבתה בעיצוב אישיותה. כשהוצגה שוב ע"י הנוכחות כמייסדת הוראת תלמוד לנשים במכון ליברמן שבו פעלה בזמנו, היא התעקשה לספר דווקא על גב´ פנינה פלאי, ממייסדות לימוד תורה וקבוצות תפילה לנשים. כאישה הפמינסטית הדתית ראשונה.

 33. לא רק פמינסטית, אלא גם דעתנית ואישה שעומדת על דעתה.
  בלי ספק אחת הנשים החשובות בפנמניזים הדתי.
  הנהיגה תפילת נשים בראשי חודשים שבאחד מהם השתתפתי.
  העלתה נושאים לדיון, גייסה והקימה גם את שדולת הנשים.
  היא האישה שקדמה לקולך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*