5 מחשבות על “מדרשי נשים לליל הסדר

 1. כנגד 4 בנים דיברה תורה , כנגד = כהשואה זה מול זה
  4 ארבעה
  בנים מלשון בניין ,לבנים ,דברים שבונים או נבנים.
  דיברה -דיבור -יש קול ויש דיבור (הדיבור מגלה בעזרת האותיות את הקול ) דיברה תורה בלשון בני אדם.
  תורה – על פי שאתה קורא בה -אינך יכול להבינה . (כתוב שן תחת שן , עין תחת עין ) בפועל לא מוצאים עין למי שפגע והוציא עין .אַל-יֵצֵא אִישׁ מִמְּקֹמוֹ*בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי -זה אומר שאסור לצאת מהבית כל יום השבת ? -וכי -קראים אנחנו. כלומר התורה היא דבר לא מפורש -נעלם -לעומת זאת גילוי התורה שבכתב -בא עם גילויה באמצעות ה-פה. היא התורה שבעל פה שאומרת לנו אל יצא איש ממקומו זה תחום שבת 2000 אמה לכל רוח מקצה המקום בו יש עירוב.
  מכאן – שמדובר בדבר "המשפיע" ולא דבר ה"מושפע " כלומר התורה שבעל פה היא המושפעת ולה יש את ההבנה מהתורה שבכתב.
  כי התורה שבעל פה היא הפרוש של התורה שבכתב ולא ההפך.
  התורה שבכתב היא -המשפיע ותורה שבעל פה היא המושפעת.
  כגון זה זכר הוא המשפיע ונקבה היא המושפעת.
  ולכן כנגד 4 בנים (משפיעים ולא מושפעות ) דיברה תורה שבכתב -(המשפיע). כנגד 4 עולמות משפיעים דיברה תורה שבכתב -כנגד 4 בנים דיברה תורה שבכתב. וצריך עוד להסביר העולמות על פי מהות 4 הבנים. הראשון חכם -שהוא בן חכם חכם – "כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות והחוקים והמשפטים. שואל למחר -משאיל כלים להשיג עוד חוכמה בדרך של עבודה ותיקון. רשע – "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם" -הרשע שאינו מכיר בטיב העבודה ,מושך ומושך חוכמה על רצון לקבל לעצמו בלי עבודת תיקון בלי רצון להשפיע לזולתו .תם – "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת" תם -מעוניין להמשיך חכמה אבל טרם עושה כן עד ידע איך עובדים בדרך תיקוןנאמר לשון עתיד כי ישאלך .שאינו יודע לשאול – "והגדת לבנך" (שמות יג,ח), כאן אין בכלל שאלה אלא ציווי לספר לבן גם אם הוא לא שואל-כדי לתת לו מעט חוכמה שלב שלב בדרך תיקון כי אינו יודע איך לשאול לקבל השאלה מתוקנת ).אין כאן שום עניין של בנים או בנות -והכל על קצה המזלג. ואין כלל צורך לראות זאת כאילו יש כאן ההדרת נשים , אפילו שמו של משה רבינו אינו מופיע בהגדה של פסח.

 2. כנגד 4 בנים דיברה תורה , כנגד = כהשואה זה מול זה
  4 ארבעה
  בנים מלשון בניין ,לבנים ,דברים שבונים או נבנים.
  דיברה -דיבור -יש קול ויש דיבור (הדיבור מגלה בעזרת האותיות את הקול ) דיברה תורה בלשון בני אדם.
  תורה – על פי שאתה קורא בה -אינך יכול להבינה . (כתוב שן תחת שן , עין תחת עין ) בפועל לא מוצאים עין למי שפגע והוציא עין .אַל-יֵצֵא אִישׁ מִמְּקֹמוֹ*בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי -זה אומר שאסור לצאת מהבית כל יום השבת ? -וכי -קראים אנחנו. כלומר התורה היא דבר לא מפורש -נעלם -לעומת זאת גילוי התורה שבכתב -בא עם גילויה באמצעות ה-פה. היא התורה שבעל פה שאומרת לנו אל יצא איש ממקומו זה תחום שבת 2000 אמה לכל רוח מקצה המקום בו יש עירוב.
  מכאן – שמדובר בדבר "המשפיע" ולא דבר ה"מושפע " כלומר התורה שבעל פה היא המושפעת ולה יש את ההבנה מהתורה שבכתב.
  כי התורה שבעל פה היא הפרוש של התורה שבכתב ולא ההפך.
  התורה שבכתב היא -המשפיע ותורה שבעל פה היא המושפעת.
  כגון זה זכר הוא המשפיע ונקבה היא המושפעת.
  ולכן כנגד 4 בנים (משפיעים ולא מושפעות ) דיברה תורה שבכתב -(המשפיע). כנגד 4 עולמות משפיעים דיברה תורה שבכתב -כנגד 4 בנים דיברה תורה שבכתב. וצריך עוד להסביר העולמות על פי מהות 4 הבנים. הראשון חכם -שהוא בן חכם חכם – "כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות והחוקים והמשפטים. שואל למחר -משאיל כלים להשיג עוד חוכמה בדרך של עבודה ותיקון. רשע – "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם" -הרשע שאינו מכיר בטיב העבודה ,מושך ומושך חוכמה על רצון לקבל לעצמו בלי עבודת תיקון בלי רצון להשפיע לזולתו .תם – "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת" תם -מעוניין להמשיך חכמה אבל טרם עושה כן עד ידע איך עובדים בדרך תיקוןנאמר לשון עתיד כי ישאלך .שאינו יודע לשאול – "והגדת לבנך" (שמות יג,ח), כאן אין בכלל שאלה אלא ציווי לספר לבן גם אם הוא לא שואל-כדי לתת לו מעט חוכמה שלב שלב בדרך תיקון כי אינו יודע איך לשאול לקבל השאלה מתוקנת ).אין כאן שום עניין של בנים או בנות -והכל על קצה המזלג. ואין כלל צורך לראות זאת כאילו יש כאן ההדרת נשים , אפילו שמו של משה רבינו אינו מופיע בהגדה של פסח.

 3. כנגד 4 בנים דיברה תורה , כנגד = כהשואה זה מול זה
  4 ארבעה
  בנים מלשון בניין ,לבנים ,דברים שבונים או נבנים.
  דיברה -דיבור -יש קול ויש דיבור (הדיבור מגלה בעזרת האותיות את הקול ) דיברה תורה בלשון בני אדם.
  תורה – על פי שאתה קורא בה -אינך יכול להבינה . (כתוב שן תחת שן , עין תחת עין ) בפועל לא מוצאים עין למי שפגע והוציא עין .אַל-יֵצֵא אִישׁ מִמְּקֹמוֹ*בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי -זה אומר שאסור לצאת מהבית כל יום השבת ? -וכי -קראים אנחנו. כלומר התורה היא דבר לא מפורש -נעלם -לעומת זאת גילוי התורה שבכתב -בא עם גילויה באמצעות ה-פה. היא התורה שבעל פה שאומרת לנו אל יצא איש ממקומו זה תחום שבת 2000 אמה לכל רוח מקצה המקום בו יש עירוב.
  מכאן – שמדובר בדבר "המשפיע" ולא דבר ה"מושפע " כלומר התורה שבעל פה היא המושפעת ולה יש את ההבנה מהתורה שבכתב.
  כי התורה שבעל פה היא הפרוש של התורה שבכתב ולא ההפך.
  התורה שבכתב היא -המשפיע ותורה שבעל פה היא המושפעת.
  כגון זה זכר הוא המשפיע ונקבה היא המושפעת.
  ולכן כנגד 4 בנים (משפיעים ולא מושפעות ) דיברה תורה שבכתב -(המשפיע). כנגד 4 עולמות משפיעים דיברה תורה שבכתב -כנגד 4 בנים דיברה תורה שבכתב. וצריך עוד להסביר העולמות על פי מהות 4 הבנים. הראשון חכם -שהוא בן חכם חכם – "כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות והחוקים והמשפטים. שואל למחר -משאיל כלים להשיג עוד חוכמה בדרך של עבודה ותיקון. רשע – "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם" -הרשע שאינו מכיר בטיב העבודה ,מושך ומושך חוכמה על רצון לקבל לעצמו בלי עבודת תיקון בלי רצון להשפיע לזולתו .תם – "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת" תם -מעוניין להמשיך חכמה אבל טרם עושה כן עד ידע איך עובדים בדרך תיקוןנאמר לשון עתיד כי ישאלך .שאינו יודע לשאול – "והגדת לבנך" (שמות יג,ח), כאן אין בכלל שאלה אלא ציווי לספר לבן גם אם הוא לא שואל-כדי לתת לו מעט חוכמה שלב שלב בדרך תיקון כי אינו יודע איך לשאול לקבל השאלה מתוקנת ).אין כאן שום עניין של בנים או בנות -והכל על קצה המזלג. ואין כלל צורך לראות זאת כאילו יש כאן ההדרת נשים , אפילו שמו של משה רבינו אינו מופיע בהגדה של פסח.

 4. כנגד 4 בנים דיברה תורה , כנגד = כהשואה זה מול זה
  4 ארבעה
  בנים מלשון בניין ,לבנים ,דברים שבונים או נבנים.
  דיברה -דיבור -יש קול ויש דיבור (הדיבור מגלה בעזרת האותיות את הקול ) דיברה תורה בלשון בני אדם.
  תורה – על פי שאתה קורא בה -אינך יכול להבינה . (כתוב שן תחת שן , עין תחת עין ) בפועל לא מוצאים עין למי שפגע והוציא עין .אַל-יֵצֵא אִישׁ מִמְּקֹמוֹ*בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי -זה אומר שאסור לצאת מהבית כל יום השבת ? -וכי -קראים אנחנו. כלומר התורה היא דבר לא מפורש -נעלם -לעומת זאת גילוי התורה שבכתב -בא עם גילויה באמצעות ה-פה. היא התורה שבעל פה שאומרת לנו אל יצא איש ממקומו זה תחום שבת 2000 אמה לכל רוח מקצה המקום בו יש עירוב.
  מכאן – שמדובר בדבר "המשפיע" ולא דבר ה"מושפע " כלומר התורה שבעל פה היא המושפעת ולה יש את ההבנה מהתורה שבכתב.
  כי התורה שבעל פה היא הפרוש של התורה שבכתב ולא ההפך.
  התורה שבכתב היא -המשפיע ותורה שבעל פה היא המושפעת.
  כגון זה זכר הוא המשפיע ונקבה היא המושפעת.
  ולכן כנגד 4 בנים (משפיעים ולא מושפעות ) דיברה תורה שבכתב -(המשפיע). כנגד 4 עולמות משפיעים דיברה תורה שבכתב -כנגד 4 בנים דיברה תורה שבכתב. וצריך עוד להסביר העולמות על פי מהות 4 הבנים. הראשון חכם -שהוא בן חכם חכם – "כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות והחוקים והמשפטים. שואל למחר -משאיל כלים להשיג עוד חוכמה בדרך של עבודה ותיקון. רשע – "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם" -הרשע שאינו מכיר בטיב העבודה ,מושך ומושך חוכמה על רצון לקבל לעצמו בלי עבודת תיקון בלי רצון להשפיע לזולתו .תם – "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת" תם -מעוניין להמשיך חכמה אבל טרם עושה כן עד ידע איך עובדים בדרך תיקוןנאמר לשון עתיד כי ישאלך .שאינו יודע לשאול – "והגדת לבנך" (שמות יג,ח), כאן אין בכלל שאלה אלא ציווי לספר לבן גם אם הוא לא שואל-כדי לתת לו מעט חוכמה שלב שלב בדרך תיקון כי אינו יודע איך לשאול לקבל השאלה מתוקנת ).אין כאן שום עניין של בנים או בנות -והכל על קצה המזלג. ואין כלל צורך לראות זאת כאילו יש כאן ההדרת נשים , אפילו שמו של משה רבינו אינו מופיע בהגדה של פסח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*