75 מחשבות על “מילכוד ושמו חליצה

 1. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 2. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 3. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 4. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 5. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 6. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 7. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 8. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 9. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 10. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 11. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 12. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 13. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 14. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 15. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 16. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 17. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 18. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 19. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 20. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 21. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 22. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 23. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 24. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 25. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 26. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 27. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 28. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 29. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 30. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 31. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 32. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 33. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 34. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 35. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 36. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 37. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 38. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 39. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 40. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 41. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 42. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 43. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 44. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 45. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 46. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 47. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 48. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 49. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 50. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 51. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 52. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 53. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 54. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 55. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 56. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 57. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 58. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 59. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 60. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 61. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 62. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 63. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 64. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 65. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 66. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 67. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 68. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 69. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 70. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

 71. אשה נשואה? רב? כבוד הבעל?
  חסרים פרטים כדי שהתמונה תושלם?
  ילדים הם הקשר הכי חזק ועדות
  לקשר עם ההורים.
  אשמח לדעת עו פרטים על מנת לעזור

 72. נניח שכל מה שכתבת נכון, אל מי את באה בטענות? היבום והחליצה באמת אינם דבר שנוצר מחכמים, זה דבר ה´ נטו. אז גם הא-ל רשע, יחד עם חכמיו?

 73. המסקנה שייבום וחליצה באים לשמור על המשכיות המין הגברי נכונה מעיקרה. אך אין לשכוח שמצוות אלו היוו הבטחה לגב כלכלי לאישה בעולם העתיק. רק על ידי שמירתה בתוך התא המשפחתי היה לה גב כלכלי. בלעדיו הייתה נתונה לחסדי אביה אם היה בחיים והיה בעל הכנסה מספקת או נתונה לחסדי עם ישראל בכללותו בגדר צדקה. לא בכדי מצב האלמנות והיתומים כ"כ חשוב במקרא.
  לאור שינוי במעמדן הכלכלי של נשים במאה ה-21, יש לברר את מהות המצוות הללו בימינו.

 74. רצוי ללמוד את הזוהר כדי שיאיר את הדברים מנקודה גבוהה, ללמוד ולראות שהדברים הם לא כמו שנראים לנו עתה.

 75. שאלת קיטבג. למה היא בכלל צריכה להעלות אותה אם אף אחד לא יודע. אם היא אלמנה בכל מצב היא לא תיחשב לנואפת ובניה לא יהיו ממזרים. יש כאן עודף יראת שמיים שגורמת לחוסר יראת שמיים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*