24 מחשבות על “"נשים חונכות לזכויות"

 1. Yasher koach on this wonderful initiative. However it´s not clear why this course is limited only to religious and traditional women when its contents are important for all women.

 2. שלום רחל,
  תודה על ברכותייך והתייחסותך.
  הקורס מיועד לנשים מאוכלוסיות מוחלשות, עם פוטנציאל מנהיגותי. מכיוון שפנינו לנשים מטבריה, מצאנו שההגדרות "דתיה" או "חילונית" אינן מתאימות, מאחר ומדובר באוכלוסיה מסורתית, בה להגדרות אלה אין חשיבות ומשמעות. ואכן ישתתפו בקורס נשים מגוונות, שאיני מעוניינת או מסוגלת להגדירן מבחינה דתית. אני סבורה שפניה לנשים אלה עולה בקנה אחד עם השאיפה להרחיב את האוכלוסיה עימה קולך באה במגע, מבלי לוותר על ייחודיותינו כנשים דתיות.

 3. Yasher koach on this wonderful initiative. However it´s not clear why this course is limited only to religious and traditional women when its contents are important for all women.

 4. שלום רחל,
  תודה על ברכותייך והתייחסותך.
  הקורס מיועד לנשים מאוכלוסיות מוחלשות, עם פוטנציאל מנהיגותי. מכיוון שפנינו לנשים מטבריה, מצאנו שההגדרות "דתיה" או "חילונית" אינן מתאימות, מאחר ומדובר באוכלוסיה מסורתית, בה להגדרות אלה אין חשיבות ומשמעות. ואכן ישתתפו בקורס נשים מגוונות, שאיני מעוניינת או מסוגלת להגדירן מבחינה דתית. אני סבורה שפניה לנשים אלה עולה בקנה אחד עם השאיפה להרחיב את האוכלוסיה עימה קולך באה במגע, מבלי לוותר על ייחודיותינו כנשים דתיות.

 5. Yasher koach on this wonderful initiative. However it´s not clear why this course is limited only to religious and traditional women when its contents are important for all women.

 6. שלום רחל,
  תודה על ברכותייך והתייחסותך.
  הקורס מיועד לנשים מאוכלוסיות מוחלשות, עם פוטנציאל מנהיגותי. מכיוון שפנינו לנשים מטבריה, מצאנו שההגדרות "דתיה" או "חילונית" אינן מתאימות, מאחר ומדובר באוכלוסיה מסורתית, בה להגדרות אלה אין חשיבות ומשמעות. ואכן ישתתפו בקורס נשים מגוונות, שאיני מעוניינת או מסוגלת להגדירן מבחינה דתית. אני סבורה שפניה לנשים אלה עולה בקנה אחד עם השאיפה להרחיב את האוכלוסיה עימה קולך באה במגע, מבלי לוותר על ייחודיותינו כנשים דתיות.

 7. Yasher koach on this wonderful initiative. However it´s not clear why this course is limited only to religious and traditional women when its contents are important for all women.

 8. שלום רחל,
  תודה על ברכותייך והתייחסותך.
  הקורס מיועד לנשים מאוכלוסיות מוחלשות, עם פוטנציאל מנהיגותי. מכיוון שפנינו לנשים מטבריה, מצאנו שההגדרות "דתיה" או "חילונית" אינן מתאימות, מאחר ומדובר באוכלוסיה מסורתית, בה להגדרות אלה אין חשיבות ומשמעות. ואכן ישתתפו בקורס נשים מגוונות, שאיני מעוניינת או מסוגלת להגדירן מבחינה דתית. אני סבורה שפניה לנשים אלה עולה בקנה אחד עם השאיפה להרחיב את האוכלוסיה עימה קולך באה במגע, מבלי לוותר על ייחודיותינו כנשים דתיות.

 9. Yasher koach on this wonderful initiative. However it´s not clear why this course is limited only to religious and traditional women when its contents are important for all women.

 10. שלום רחל,
  תודה על ברכותייך והתייחסותך.
  הקורס מיועד לנשים מאוכלוסיות מוחלשות, עם פוטנציאל מנהיגותי. מכיוון שפנינו לנשים מטבריה, מצאנו שההגדרות "דתיה" או "חילונית" אינן מתאימות, מאחר ומדובר באוכלוסיה מסורתית, בה להגדרות אלה אין חשיבות ומשמעות. ואכן ישתתפו בקורס נשים מגוונות, שאיני מעוניינת או מסוגלת להגדירן מבחינה דתית. אני סבורה שפניה לנשים אלה עולה בקנה אחד עם השאיפה להרחיב את האוכלוסיה עימה קולך באה במגע, מבלי לוותר על ייחודיותינו כנשים דתיות.

 11. Yasher koach on this wonderful initiative. However it´s not clear why this course is limited only to religious and traditional women when its contents are important for all women.

 12. שלום רחל,
  תודה על ברכותייך והתייחסותך.
  הקורס מיועד לנשים מאוכלוסיות מוחלשות, עם פוטנציאל מנהיגותי. מכיוון שפנינו לנשים מטבריה, מצאנו שההגדרות "דתיה" או "חילונית" אינן מתאימות, מאחר ומדובר באוכלוסיה מסורתית, בה להגדרות אלה אין חשיבות ומשמעות. ואכן ישתתפו בקורס נשים מגוונות, שאיני מעוניינת או מסוגלת להגדירן מבחינה דתית. אני סבורה שפניה לנשים אלה עולה בקנה אחד עם השאיפה להרחיב את האוכלוסיה עימה קולך באה במגע, מבלי לוותר על ייחודיותינו כנשים דתיות.

 13. Yasher koach on this wonderful initiative. However it´s not clear why this course is limited only to religious and traditional women when its contents are important for all women.

 14. שלום רחל,
  תודה על ברכותייך והתייחסותך.
  הקורס מיועד לנשים מאוכלוסיות מוחלשות, עם פוטנציאל מנהיגותי. מכיוון שפנינו לנשים מטבריה, מצאנו שההגדרות "דתיה" או "חילונית" אינן מתאימות, מאחר ומדובר באוכלוסיה מסורתית, בה להגדרות אלה אין חשיבות ומשמעות. ואכן ישתתפו בקורס נשים מגוונות, שאיני מעוניינת או מסוגלת להגדירן מבחינה דתית. אני סבורה שפניה לנשים אלה עולה בקנה אחד עם השאיפה להרחיב את האוכלוסיה עימה קולך באה במגע, מבלי לוותר על ייחודיותינו כנשים דתיות.

 15. Yasher koach on this wonderful initiative. However it´s not clear why this course is limited only to religious and traditional women when its contents are important for all women.

 16. שלום רחל,
  תודה על ברכותייך והתייחסותך.
  הקורס מיועד לנשים מאוכלוסיות מוחלשות, עם פוטנציאל מנהיגותי. מכיוון שפנינו לנשים מטבריה, מצאנו שההגדרות "דתיה" או "חילונית" אינן מתאימות, מאחר ומדובר באוכלוסיה מסורתית, בה להגדרות אלה אין חשיבות ומשמעות. ואכן ישתתפו בקורס נשים מגוונות, שאיני מעוניינת או מסוגלת להגדירן מבחינה דתית. אני סבורה שפניה לנשים אלה עולה בקנה אחד עם השאיפה להרחיב את האוכלוסיה עימה קולך באה במגע, מבלי לוותר על ייחודיותינו כנשים דתיות.

 17. Yasher koach on this wonderful initiative. However it´s not clear why this course is limited only to religious and traditional women when its contents are important for all women.

 18. שלום רחל,
  תודה על ברכותייך והתייחסותך.
  הקורס מיועד לנשים מאוכלוסיות מוחלשות, עם פוטנציאל מנהיגותי. מכיוון שפנינו לנשים מטבריה, מצאנו שההגדרות "דתיה" או "חילונית" אינן מתאימות, מאחר ומדובר באוכלוסיה מסורתית, בה להגדרות אלה אין חשיבות ומשמעות. ואכן ישתתפו בקורס נשים מגוונות, שאיני מעוניינת או מסוגלת להגדירן מבחינה דתית. אני סבורה שפניה לנשים אלה עולה בקנה אחד עם השאיפה להרחיב את האוכלוסיה עימה קולך באה במגע, מבלי לוותר על ייחודיותינו כנשים דתיות.

 19. Yasher koach on this wonderful initiative. However it´s not clear why this course is limited only to religious and traditional women when its contents are important for all women.

 20. שלום רחל,
  תודה על ברכותייך והתייחסותך.
  הקורס מיועד לנשים מאוכלוסיות מוחלשות, עם פוטנציאל מנהיגותי. מכיוון שפנינו לנשים מטבריה, מצאנו שההגדרות "דתיה" או "חילונית" אינן מתאימות, מאחר ומדובר באוכלוסיה מסורתית, בה להגדרות אלה אין חשיבות ומשמעות. ואכן ישתתפו בקורס נשים מגוונות, שאיני מעוניינת או מסוגלת להגדירן מבחינה דתית. אני סבורה שפניה לנשים אלה עולה בקנה אחד עם השאיפה להרחיב את האוכלוסיה עימה קולך באה במגע, מבלי לוותר על ייחודיותינו כנשים דתיות.

 21. Yasher koach on this wonderful initiative. However it´s not clear why this course is limited only to religious and traditional women when its contents are important for all women.

 22. שלום רחל,
  תודה על ברכותייך והתייחסותך.
  הקורס מיועד לנשים מאוכלוסיות מוחלשות, עם פוטנציאל מנהיגותי. מכיוון שפנינו לנשים מטבריה, מצאנו שההגדרות "דתיה" או "חילונית" אינן מתאימות, מאחר ומדובר באוכלוסיה מסורתית, בה להגדרות אלה אין חשיבות ומשמעות. ואכן ישתתפו בקורס נשים מגוונות, שאיני מעוניינת או מסוגלת להגדירן מבחינה דתית. אני סבורה שפניה לנשים אלה עולה בקנה אחד עם השאיפה להרחיב את האוכלוסיה עימה קולך באה במגע, מבלי לוותר על ייחודיותינו כנשים דתיות.

 23. Yasher koach on this wonderful initiative. However it´s not clear why this course is limited only to religious and traditional women when its contents are important for all women.

 24. שלום רחל,
  תודה על ברכותייך והתייחסותך.
  הקורס מיועד לנשים מאוכלוסיות מוחלשות, עם פוטנציאל מנהיגותי. מכיוון שפנינו לנשים מטבריה, מצאנו שההגדרות "דתיה" או "חילונית" אינן מתאימות, מאחר ומדובר באוכלוסיה מסורתית, בה להגדרות אלה אין חשיבות ומשמעות. ואכן ישתתפו בקורס נשים מגוונות, שאיני מעוניינת או מסוגלת להגדירן מבחינה דתית. אני סבורה שפניה לנשים אלה עולה בקנה אחד עם השאיפה להרחיב את האוכלוסיה עימה קולך באה במגע, מבלי לוותר על ייחודיותינו כנשים דתיות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*