36 מחשבות על “על אמהות רווקות דתיות – פעילות סניף קולך-רמות

 1. ברכות לסניף רמות על הפעילות הרבה, ועל הקהלים הגדולים המתכנסים לעיסוק בנושאים חשובים אלו

 2. אני תוהה, במה פורום זה דתי.
  לכתוב מאמר שלם בנושא הנוגע בנקודה חשובה כל כך ביהדות וללא הזכרת ה´ אפילו פעם אחת-זה מעיד על משהו.
  כל העניין של דת והלכה מתרכז סביב רצונו של אדם לקיים רצון ה´. וכמובן לשאוף להבין היטב מה הוא אותו רצון.
  ברגע שהכל מתרכז סביב זכויות האדם (או אשה) ללא קשר לרצון ה´– אין בזה דת אלא רק צורה ריקה.

 3. רות- אלמנה שנכנסה להריון מבועז
  תמר אלמנה שנכנסה להריון מיהודה
  לדעתי – אישה המגיעה לגיל 35 ואין לה בעל- עליה לשקול מה הכי טוב עבורה

 4. ברכות לסניף רמות על הפעילות הרבה, ועל הקהלים הגדולים המתכנסים לעיסוק בנושאים חשובים אלו

 5. אני תוהה, במה פורום זה דתי.
  לכתוב מאמר שלם בנושא הנוגע בנקודה חשובה כל כך ביהדות וללא הזכרת ה´ אפילו פעם אחת-זה מעיד על משהו.
  כל העניין של דת והלכה מתרכז סביב רצונו של אדם לקיים רצון ה´. וכמובן לשאוף להבין היטב מה הוא אותו רצון.
  ברגע שהכל מתרכז סביב זכויות האדם (או אשה) ללא קשר לרצון ה´– אין בזה דת אלא רק צורה ריקה.

 6. רות- אלמנה שנכנסה להריון מבועז
  תמר אלמנה שנכנסה להריון מיהודה
  לדעתי – אישה המגיעה לגיל 35 ואין לה בעל- עליה לשקול מה הכי טוב עבורה

 7. ברכות לסניף רמות על הפעילות הרבה, ועל הקהלים הגדולים המתכנסים לעיסוק בנושאים חשובים אלו

 8. אני תוהה, במה פורום זה דתי.
  לכתוב מאמר שלם בנושא הנוגע בנקודה חשובה כל כך ביהדות וללא הזכרת ה´ אפילו פעם אחת-זה מעיד על משהו.
  כל העניין של דת והלכה מתרכז סביב רצונו של אדם לקיים רצון ה´. וכמובן לשאוף להבין היטב מה הוא אותו רצון.
  ברגע שהכל מתרכז סביב זכויות האדם (או אשה) ללא קשר לרצון ה´– אין בזה דת אלא רק צורה ריקה.

 9. רות- אלמנה שנכנסה להריון מבועז
  תמר אלמנה שנכנסה להריון מיהודה
  לדעתי – אישה המגיעה לגיל 35 ואין לה בעל- עליה לשקול מה הכי טוב עבורה

 10. ברכות לסניף רמות על הפעילות הרבה, ועל הקהלים הגדולים המתכנסים לעיסוק בנושאים חשובים אלו

 11. אני תוהה, במה פורום זה דתי.
  לכתוב מאמר שלם בנושא הנוגע בנקודה חשובה כל כך ביהדות וללא הזכרת ה´ אפילו פעם אחת-זה מעיד על משהו.
  כל העניין של דת והלכה מתרכז סביב רצונו של אדם לקיים רצון ה´. וכמובן לשאוף להבין היטב מה הוא אותו רצון.
  ברגע שהכל מתרכז סביב זכויות האדם (או אשה) ללא קשר לרצון ה´– אין בזה דת אלא רק צורה ריקה.

 12. רות- אלמנה שנכנסה להריון מבועז
  תמר אלמנה שנכנסה להריון מיהודה
  לדעתי – אישה המגיעה לגיל 35 ואין לה בעל- עליה לשקול מה הכי טוב עבורה

 13. ברכות לסניף רמות על הפעילות הרבה, ועל הקהלים הגדולים המתכנסים לעיסוק בנושאים חשובים אלו

 14. אני תוהה, במה פורום זה דתי.
  לכתוב מאמר שלם בנושא הנוגע בנקודה חשובה כל כך ביהדות וללא הזכרת ה´ אפילו פעם אחת-זה מעיד על משהו.
  כל העניין של דת והלכה מתרכז סביב רצונו של אדם לקיים רצון ה´. וכמובן לשאוף להבין היטב מה הוא אותו רצון.
  ברגע שהכל מתרכז סביב זכויות האדם (או אשה) ללא קשר לרצון ה´– אין בזה דת אלא רק צורה ריקה.

 15. רות- אלמנה שנכנסה להריון מבועז
  תמר אלמנה שנכנסה להריון מיהודה
  לדעתי – אישה המגיעה לגיל 35 ואין לה בעל- עליה לשקול מה הכי טוב עבורה

 16. ברכות לסניף רמות על הפעילות הרבה, ועל הקהלים הגדולים המתכנסים לעיסוק בנושאים חשובים אלו

 17. אני תוהה, במה פורום זה דתי.
  לכתוב מאמר שלם בנושא הנוגע בנקודה חשובה כל כך ביהדות וללא הזכרת ה´ אפילו פעם אחת-זה מעיד על משהו.
  כל העניין של דת והלכה מתרכז סביב רצונו של אדם לקיים רצון ה´. וכמובן לשאוף להבין היטב מה הוא אותו רצון.
  ברגע שהכל מתרכז סביב זכויות האדם (או אשה) ללא קשר לרצון ה´– אין בזה דת אלא רק צורה ריקה.

 18. רות- אלמנה שנכנסה להריון מבועז
  תמר אלמנה שנכנסה להריון מיהודה
  לדעתי – אישה המגיעה לגיל 35 ואין לה בעל- עליה לשקול מה הכי טוב עבורה

 19. ברכות לסניף רמות על הפעילות הרבה, ועל הקהלים הגדולים המתכנסים לעיסוק בנושאים חשובים אלו

 20. אני תוהה, במה פורום זה דתי.
  לכתוב מאמר שלם בנושא הנוגע בנקודה חשובה כל כך ביהדות וללא הזכרת ה´ אפילו פעם אחת-זה מעיד על משהו.
  כל העניין של דת והלכה מתרכז סביב רצונו של אדם לקיים רצון ה´. וכמובן לשאוף להבין היטב מה הוא אותו רצון.
  ברגע שהכל מתרכז סביב זכויות האדם (או אשה) ללא קשר לרצון ה´– אין בזה דת אלא רק צורה ריקה.

 21. רות- אלמנה שנכנסה להריון מבועז
  תמר אלמנה שנכנסה להריון מיהודה
  לדעתי – אישה המגיעה לגיל 35 ואין לה בעל- עליה לשקול מה הכי טוב עבורה

 22. ברכות לסניף רמות על הפעילות הרבה, ועל הקהלים הגדולים המתכנסים לעיסוק בנושאים חשובים אלו

 23. אני תוהה, במה פורום זה דתי.
  לכתוב מאמר שלם בנושא הנוגע בנקודה חשובה כל כך ביהדות וללא הזכרת ה´ אפילו פעם אחת-זה מעיד על משהו.
  כל העניין של דת והלכה מתרכז סביב רצונו של אדם לקיים רצון ה´. וכמובן לשאוף להבין היטב מה הוא אותו רצון.
  ברגע שהכל מתרכז סביב זכויות האדם (או אשה) ללא קשר לרצון ה´– אין בזה דת אלא רק צורה ריקה.

 24. רות- אלמנה שנכנסה להריון מבועז
  תמר אלמנה שנכנסה להריון מיהודה
  לדעתי – אישה המגיעה לגיל 35 ואין לה בעל- עליה לשקול מה הכי טוב עבורה

 25. ברכות לסניף רמות על הפעילות הרבה, ועל הקהלים הגדולים המתכנסים לעיסוק בנושאים חשובים אלו

 26. אני תוהה, במה פורום זה דתי.
  לכתוב מאמר שלם בנושא הנוגע בנקודה חשובה כל כך ביהדות וללא הזכרת ה´ אפילו פעם אחת-זה מעיד על משהו.
  כל העניין של דת והלכה מתרכז סביב רצונו של אדם לקיים רצון ה´. וכמובן לשאוף להבין היטב מה הוא אותו רצון.
  ברגע שהכל מתרכז סביב זכויות האדם (או אשה) ללא קשר לרצון ה´– אין בזה דת אלא רק צורה ריקה.

 27. רות- אלמנה שנכנסה להריון מבועז
  תמר אלמנה שנכנסה להריון מיהודה
  לדעתי – אישה המגיעה לגיל 35 ואין לה בעל- עליה לשקול מה הכי טוב עבורה

 28. ברכות לסניף רמות על הפעילות הרבה, ועל הקהלים הגדולים המתכנסים לעיסוק בנושאים חשובים אלו

 29. אני תוהה, במה פורום זה דתי.
  לכתוב מאמר שלם בנושא הנוגע בנקודה חשובה כל כך ביהדות וללא הזכרת ה´ אפילו פעם אחת-זה מעיד על משהו.
  כל העניין של דת והלכה מתרכז סביב רצונו של אדם לקיים רצון ה´. וכמובן לשאוף להבין היטב מה הוא אותו רצון.
  ברגע שהכל מתרכז סביב זכויות האדם (או אשה) ללא קשר לרצון ה´– אין בזה דת אלא רק צורה ריקה.

 30. רות- אלמנה שנכנסה להריון מבועז
  תמר אלמנה שנכנסה להריון מיהודה
  לדעתי – אישה המגיעה לגיל 35 ואין לה בעל- עליה לשקול מה הכי טוב עבורה

 31. ברכות לסניף רמות על הפעילות הרבה, ועל הקהלים הגדולים המתכנסים לעיסוק בנושאים חשובים אלו

 32. אני תוהה, במה פורום זה דתי.
  לכתוב מאמר שלם בנושא הנוגע בנקודה חשובה כל כך ביהדות וללא הזכרת ה´ אפילו פעם אחת-זה מעיד על משהו.
  כל העניין של דת והלכה מתרכז סביב רצונו של אדם לקיים רצון ה´. וכמובן לשאוף להבין היטב מה הוא אותו רצון.
  ברגע שהכל מתרכז סביב זכויות האדם (או אשה) ללא קשר לרצון ה´– אין בזה דת אלא רק צורה ריקה.

 33. רות- אלמנה שנכנסה להריון מבועז
  תמר אלמנה שנכנסה להריון מיהודה
  לדעתי – אישה המגיעה לגיל 35 ואין לה בעל- עליה לשקול מה הכי טוב עבורה

 34. ברכות לסניף רמות על הפעילות הרבה, ועל הקהלים הגדולים המתכנסים לעיסוק בנושאים חשובים אלו

 35. אני תוהה, במה פורום זה דתי.
  לכתוב מאמר שלם בנושא הנוגע בנקודה חשובה כל כך ביהדות וללא הזכרת ה´ אפילו פעם אחת-זה מעיד על משהו.
  כל העניין של דת והלכה מתרכז סביב רצונו של אדם לקיים רצון ה´. וכמובן לשאוף להבין היטב מה הוא אותו רצון.
  ברגע שהכל מתרכז סביב זכויות האדם (או אשה) ללא קשר לרצון ה´– אין בזה דת אלא רק צורה ריקה.

 36. רות- אלמנה שנכנסה להריון מבועז
  תמר אלמנה שנכנסה להריון מיהודה
  לדעתי – אישה המגיעה לגיל 35 ואין לה בעל- עליה לשקול מה הכי טוב עבורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*