30 מחשבות על “על דרכים בעבודת ה´ – בין אברהם ושרה, בין אלקנה וחנה

 1. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 2. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 3. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 4. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 5. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 6. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 7. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 8. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 9. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 10. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 11. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 12. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 13. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 14. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

 15. בס"ד.
  האמת שלא קראתי את המאמר ורציתי כבר לצאת.אלא בחלקיק שניה צדה עיני את המלה חנה,וע"כ ברצוני לאמר דבר חשוב בענין מדברי חז"ל.
  ידוע לכולם שפנינה הצדקת צערה את חנה לש"ש כדי שתתפלל יותר מתוך צער ויותר מהלב וע"י זה תפקד.אבל ראינו לאורך כל ההיסטוריה בעם ישראל,שמי שהוא לא "מרוקאי תמים",סופו שנענש קשות.ואכן פנינה נענשה במתת עשרה בנים רח"ל עד שהתחננה על האחרון,וחיה.מכאן למדו חז"ל,"פנינה ושטן התכונו לשם שמים".אבל עוד מאמר אחר של חז"ל שאמרו,"כל המצער את חבירו,אפי´ לשם שמים,נענש במתת בנים ח"ו.ויצר הנקמה מופיע אצלינו לפעמים כשנדמה לנו שנפגענו מההוא/ההיא ויש באפשרותי עכשיו לצער "לשם שמים".
  "אתנו לבקש ממך כפרה"…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*