36 מחשבות על “קולך: לבטל זיכוי הרב אבינר מהטרדה מינית

 1. "פסק הדין" של הרב מצגר – שבתור רב ראשי מכהן כדיין בבית הדין הגדול – כאילו רבנות משמשת חסינות בפני תביעות של הטרדות מיניות, ראוי לכל גינוי. אם הדבר אסור ומאוס לאיש הפשוט, קל וחומר בן בנו וכו´ שהדבר אסור ומאוס למי שנושא כובע של רב. טוב יעשה הרב מצגר אם יודיע שטעה ב"פסק הדין"ויחזור בו, לפני שהיועץ המשפטי לממשלה יוסיף עוד "תיק" על הרב מצגר.

 2. אחרי שהרב שרמן פסל את הגיורים של הרב דרוקמן וננזף בצדק ע"י הציבור הדתי לאומי, רצה לכפר על עצמו ולהתקרב מחדש לציבור שמאס בו. הוא סבר שאם יגלה אהדה להתנהגותו המינית של הרב אבינר יזכה מחדש באהדת הציבור, אך טעה בגדול, הציבור הדתי לאומי אינו חסיד שוטה של הרב אבינר גם כשחוטא כלפי נשים ומגיע לסיפוק מיני על גופן של מטופלות שלו.הרב שרמן חשב שאם יגן על הרב אבינר יזכה בחזרה להיות מקובל על הציבור שממנו הגיע וירד לעולם, הלא הוא הציבור הדתי לאומי, ויסלחו לו על נטייתו ימינה לעברו של הרב אלישיב החרדי, אך כל זה לא קרה, וטוב עשה ארגון "קולך" שגינה את הרב אבינר ואת הרב שרמן בנושא הזה של הטרדה מינית.

 3. הבג"ץ קבע לא אחת שביה"ד הרבני, לא האיזורי ולא הגדול, אינו מוסמך לדון ולפסוק אלא רק במה שהסמיך אותו החוק, דהיינו בגירושין ומעמד אישי בלבד, אבל בממונות ובשאר סכסוכים שבין אדם לחבירו הסמכות הבלעדית מבחינת החוק נתונה לבתי המשפט האזרחיים. אפילו הרב אלישיב, רבו של הרב שרמן, פסק שביה"ד הרבני שדן בדיני ממונות הוא גזלן! כי ע"י כך שדן במה שאסור לו לדון במסגרת ביה"ד, הוא גוזל את כספי המדינה! והרב שרמן שמע זאת ממנו לא אחת! לפיכך על המתלוננות כלפי הרב אבינר על הטרדה מינית לפנות לביהמ"ש כדי לבטל את "פסק" ביה"ד, ולבקש מביהמ"ש שימנה מגשר או רב שישמע את הצדדים ויתן את דעתו בנושא, ואם לא יהיה מקובל עליהם יוכלו לחזור לביהמ"ש.

 4. עורכי דין שמתמצאים בסוגיה לא ממליצים על בקשה לביטול פסק מפני שהנטייה של בית המשפט היא שלא לבטל פסקי בוררות. לפי מה שידוע לי באופן כללי בתי המשפט לא ממהרים להתערב במה שקורה בבתי הדין הרבניים ולמעשה אין כמעט פיקוח על הדיינים.
  במקרה הנוכחי לא זו בלבד שהפסק עצמו שערורייתי, הדיינים גם חיפו על זיופי מסמכים שנעשו ע"י הרב אבינר באמצעות בא כוחו ועל שורה של מעשים חמורים נוספים. בתגובה לתלונה על כך שאחד המסמכים שהוצג ע"י אבינר כמסמך מקורי הינו חסר וגם נעשו בו שינויים כתב הדיין הרב איזירר- "המסמך חסר אך אינו מזויף".
  הרי אם המסמך הוצג כמסמך מקורי והוא חסר, הוא כן מזויף!
  כשהיתה פנייה לחוקר במשטרה בעניין החוקר אמר שהוא צריך אישור מבית הדין שהיה זיוף, אבל בית הדין אינו נותן אישור כי הוא מחפה.
  מה אפשר לעשות? רק לפרסם את הדברים?

 5. אסור להרים ידיים! נכון שהפרסום עושה משהו, אבל יש לעשות יותר ממשהו. אחרי שביהמ"ש ילמד את "הפס"ד" של ביה"ד הגדול, הוא כבר יפנה לפרקליטות ולמשטרה להעמיד את האשמים לדין. אין להרפות מכך, ואין להמתין עוד.

 6. פגיעה בכבוד תלמידי חכמים, הוצאת שם רע על רב גדול וטפילת שקרים..

  הזאת דרככן????

  אם כך, כדאי שתעשו בדק בית. ודחוף!
  להעליל על רב עלילה רק כדי לקדם אידיאולוגיה מסוימת?!?!

  איפה הבושה????????

 7. באתר שאילת שלמה של הרב שלמה אבינר, מדור השותי"ם בענין תספורת אשה ע"י איש, מובאת דעתו של הרב אלישיב שאסור מעיקר הדין לאיש לספר אשה, משום הנגיעות שנוגע בה תוך כדי שהוא מספר את שערה,ואע"פ שבעבודתו הוא עסוק (בעבידתיה קא תריד) סיבה המתירה לרופא לממש את הדופק של אשה חולה, אין ללמוד מכך היתר על עבודות אחרות כמו ספר.עיין שם שחולק בזה על הרב שיינברג.
  ומכאן תמיה גדולה על הרב שרמן תלמידו של הרב אלישיב איך התיר לפסיכולוג לגעת באשה מהטעם שבעבודתו הוא טרוד, אלא א"כ יודע הרב שרמן שדעתו של הרב אלישיב איננה כפי שמובא בשו"ת הנ"ל של הרב אבינר.

 8. "פסק הדין" של הרב מצגר – שבתור רב ראשי מכהן כדיין בבית הדין הגדול – כאילו רבנות משמשת חסינות בפני תביעות של הטרדות מיניות, ראוי לכל גינוי. אם הדבר אסור ומאוס לאיש הפשוט, קל וחומר בן בנו וכו´ שהדבר אסור ומאוס למי שנושא כובע של רב. טוב יעשה הרב מצגר אם יודיע שטעה ב"פסק הדין"ויחזור בו, לפני שהיועץ המשפטי לממשלה יוסיף עוד "תיק" על הרב מצגר.

 9. אחרי שהרב שרמן פסל את הגיורים של הרב דרוקמן וננזף בצדק ע"י הציבור הדתי לאומי, רצה לכפר על עצמו ולהתקרב מחדש לציבור שמאס בו. הוא סבר שאם יגלה אהדה להתנהגותו המינית של הרב אבינר יזכה מחדש באהדת הציבור, אך טעה בגדול, הציבור הדתי לאומי אינו חסיד שוטה של הרב אבינר גם כשחוטא כלפי נשים ומגיע לסיפוק מיני על גופן של מטופלות שלו.הרב שרמן חשב שאם יגן על הרב אבינר יזכה בחזרה להיות מקובל על הציבור שממנו הגיע וירד לעולם, הלא הוא הציבור הדתי לאומי, ויסלחו לו על נטייתו ימינה לעברו של הרב אלישיב החרדי, אך כל זה לא קרה, וטוב עשה ארגון "קולך" שגינה את הרב אבינר ואת הרב שרמן בנושא הזה של הטרדה מינית.

 10. הבג"ץ קבע לא אחת שביה"ד הרבני, לא האיזורי ולא הגדול, אינו מוסמך לדון ולפסוק אלא רק במה שהסמיך אותו החוק, דהיינו בגירושין ומעמד אישי בלבד, אבל בממונות ובשאר סכסוכים שבין אדם לחבירו הסמכות הבלעדית מבחינת החוק נתונה לבתי המשפט האזרחיים. אפילו הרב אלישיב, רבו של הרב שרמן, פסק שביה"ד הרבני שדן בדיני ממונות הוא גזלן! כי ע"י כך שדן במה שאסור לו לדון במסגרת ביה"ד, הוא גוזל את כספי המדינה! והרב שרמן שמע זאת ממנו לא אחת! לפיכך על המתלוננות כלפי הרב אבינר על הטרדה מינית לפנות לביהמ"ש כדי לבטל את "פסק" ביה"ד, ולבקש מביהמ"ש שימנה מגשר או רב שישמע את הצדדים ויתן את דעתו בנושא, ואם לא יהיה מקובל עליהם יוכלו לחזור לביהמ"ש.

 11. עורכי דין שמתמצאים בסוגיה לא ממליצים על בקשה לביטול פסק מפני שהנטייה של בית המשפט היא שלא לבטל פסקי בוררות. לפי מה שידוע לי באופן כללי בתי המשפט לא ממהרים להתערב במה שקורה בבתי הדין הרבניים ולמעשה אין כמעט פיקוח על הדיינים.
  במקרה הנוכחי לא זו בלבד שהפסק עצמו שערורייתי, הדיינים גם חיפו על זיופי מסמכים שנעשו ע"י הרב אבינר באמצעות בא כוחו ועל שורה של מעשים חמורים נוספים. בתגובה לתלונה על כך שאחד המסמכים שהוצג ע"י אבינר כמסמך מקורי הינו חסר וגם נעשו בו שינויים כתב הדיין הרב איזירר- "המסמך חסר אך אינו מזויף".
  הרי אם המסמך הוצג כמסמך מקורי והוא חסר, הוא כן מזויף!
  כשהיתה פנייה לחוקר במשטרה בעניין החוקר אמר שהוא צריך אישור מבית הדין שהיה זיוף, אבל בית הדין אינו נותן אישור כי הוא מחפה.
  מה אפשר לעשות? רק לפרסם את הדברים?

 12. אסור להרים ידיים! נכון שהפרסום עושה משהו, אבל יש לעשות יותר ממשהו. אחרי שביהמ"ש ילמד את "הפס"ד" של ביה"ד הגדול, הוא כבר יפנה לפרקליטות ולמשטרה להעמיד את האשמים לדין. אין להרפות מכך, ואין להמתין עוד.

 13. פגיעה בכבוד תלמידי חכמים, הוצאת שם רע על רב גדול וטפילת שקרים..

  הזאת דרככן????

  אם כך, כדאי שתעשו בדק בית. ודחוף!
  להעליל על רב עלילה רק כדי לקדם אידיאולוגיה מסוימת?!?!

  איפה הבושה????????

 14. באתר שאילת שלמה של הרב שלמה אבינר, מדור השותי"ם בענין תספורת אשה ע"י איש, מובאת דעתו של הרב אלישיב שאסור מעיקר הדין לאיש לספר אשה, משום הנגיעות שנוגע בה תוך כדי שהוא מספר את שערה,ואע"פ שבעבודתו הוא עסוק (בעבידתיה קא תריד) סיבה המתירה לרופא לממש את הדופק של אשה חולה, אין ללמוד מכך היתר על עבודות אחרות כמו ספר.עיין שם שחולק בזה על הרב שיינברג.
  ומכאן תמיה גדולה על הרב שרמן תלמידו של הרב אלישיב איך התיר לפסיכולוג לגעת באשה מהטעם שבעבודתו הוא טרוד, אלא א"כ יודע הרב שרמן שדעתו של הרב אלישיב איננה כפי שמובא בשו"ת הנ"ל של הרב אבינר.

 15. "פסק הדין" של הרב מצגר – שבתור רב ראשי מכהן כדיין בבית הדין הגדול – כאילו רבנות משמשת חסינות בפני תביעות של הטרדות מיניות, ראוי לכל גינוי. אם הדבר אסור ומאוס לאיש הפשוט, קל וחומר בן בנו וכו´ שהדבר אסור ומאוס למי שנושא כובע של רב. טוב יעשה הרב מצגר אם יודיע שטעה ב"פסק הדין"ויחזור בו, לפני שהיועץ המשפטי לממשלה יוסיף עוד "תיק" על הרב מצגר.

 16. אחרי שהרב שרמן פסל את הגיורים של הרב דרוקמן וננזף בצדק ע"י הציבור הדתי לאומי, רצה לכפר על עצמו ולהתקרב מחדש לציבור שמאס בו. הוא סבר שאם יגלה אהדה להתנהגותו המינית של הרב אבינר יזכה מחדש באהדת הציבור, אך טעה בגדול, הציבור הדתי לאומי אינו חסיד שוטה של הרב אבינר גם כשחוטא כלפי נשים ומגיע לסיפוק מיני על גופן של מטופלות שלו.הרב שרמן חשב שאם יגן על הרב אבינר יזכה בחזרה להיות מקובל על הציבור שממנו הגיע וירד לעולם, הלא הוא הציבור הדתי לאומי, ויסלחו לו על נטייתו ימינה לעברו של הרב אלישיב החרדי, אך כל זה לא קרה, וטוב עשה ארגון "קולך" שגינה את הרב אבינר ואת הרב שרמן בנושא הזה של הטרדה מינית.

 17. הבג"ץ קבע לא אחת שביה"ד הרבני, לא האיזורי ולא הגדול, אינו מוסמך לדון ולפסוק אלא רק במה שהסמיך אותו החוק, דהיינו בגירושין ומעמד אישי בלבד, אבל בממונות ובשאר סכסוכים שבין אדם לחבירו הסמכות הבלעדית מבחינת החוק נתונה לבתי המשפט האזרחיים. אפילו הרב אלישיב, רבו של הרב שרמן, פסק שביה"ד הרבני שדן בדיני ממונות הוא גזלן! כי ע"י כך שדן במה שאסור לו לדון במסגרת ביה"ד, הוא גוזל את כספי המדינה! והרב שרמן שמע זאת ממנו לא אחת! לפיכך על המתלוננות כלפי הרב אבינר על הטרדה מינית לפנות לביהמ"ש כדי לבטל את "פסק" ביה"ד, ולבקש מביהמ"ש שימנה מגשר או רב שישמע את הצדדים ויתן את דעתו בנושא, ואם לא יהיה מקובל עליהם יוכלו לחזור לביהמ"ש.

 18. עורכי דין שמתמצאים בסוגיה לא ממליצים על בקשה לביטול פסק מפני שהנטייה של בית המשפט היא שלא לבטל פסקי בוררות. לפי מה שידוע לי באופן כללי בתי המשפט לא ממהרים להתערב במה שקורה בבתי הדין הרבניים ולמעשה אין כמעט פיקוח על הדיינים.
  במקרה הנוכחי לא זו בלבד שהפסק עצמו שערורייתי, הדיינים גם חיפו על זיופי מסמכים שנעשו ע"י הרב אבינר באמצעות בא כוחו ועל שורה של מעשים חמורים נוספים. בתגובה לתלונה על כך שאחד המסמכים שהוצג ע"י אבינר כמסמך מקורי הינו חסר וגם נעשו בו שינויים כתב הדיין הרב איזירר- "המסמך חסר אך אינו מזויף".
  הרי אם המסמך הוצג כמסמך מקורי והוא חסר, הוא כן מזויף!
  כשהיתה פנייה לחוקר במשטרה בעניין החוקר אמר שהוא צריך אישור מבית הדין שהיה זיוף, אבל בית הדין אינו נותן אישור כי הוא מחפה.
  מה אפשר לעשות? רק לפרסם את הדברים?

 19. אסור להרים ידיים! נכון שהפרסום עושה משהו, אבל יש לעשות יותר ממשהו. אחרי שביהמ"ש ילמד את "הפס"ד" של ביה"ד הגדול, הוא כבר יפנה לפרקליטות ולמשטרה להעמיד את האשמים לדין. אין להרפות מכך, ואין להמתין עוד.

 20. פגיעה בכבוד תלמידי חכמים, הוצאת שם רע על רב גדול וטפילת שקרים..

  הזאת דרככן????

  אם כך, כדאי שתעשו בדק בית. ודחוף!
  להעליל על רב עלילה רק כדי לקדם אידיאולוגיה מסוימת?!?!

  איפה הבושה????????

 21. באתר שאילת שלמה של הרב שלמה אבינר, מדור השותי"ם בענין תספורת אשה ע"י איש, מובאת דעתו של הרב אלישיב שאסור מעיקר הדין לאיש לספר אשה, משום הנגיעות שנוגע בה תוך כדי שהוא מספר את שערה,ואע"פ שבעבודתו הוא עסוק (בעבידתיה קא תריד) סיבה המתירה לרופא לממש את הדופק של אשה חולה, אין ללמוד מכך היתר על עבודות אחרות כמו ספר.עיין שם שחולק בזה על הרב שיינברג.
  ומכאן תמיה גדולה על הרב שרמן תלמידו של הרב אלישיב איך התיר לפסיכולוג לגעת באשה מהטעם שבעבודתו הוא טרוד, אלא א"כ יודע הרב שרמן שדעתו של הרב אלישיב איננה כפי שמובא בשו"ת הנ"ל של הרב אבינר.

 22. "פסק הדין" של הרב מצגר – שבתור רב ראשי מכהן כדיין בבית הדין הגדול – כאילו רבנות משמשת חסינות בפני תביעות של הטרדות מיניות, ראוי לכל גינוי. אם הדבר אסור ומאוס לאיש הפשוט, קל וחומר בן בנו וכו´ שהדבר אסור ומאוס למי שנושא כובע של רב. טוב יעשה הרב מצגר אם יודיע שטעה ב"פסק הדין"ויחזור בו, לפני שהיועץ המשפטי לממשלה יוסיף עוד "תיק" על הרב מצגר.

 23. אחרי שהרב שרמן פסל את הגיורים של הרב דרוקמן וננזף בצדק ע"י הציבור הדתי לאומי, רצה לכפר על עצמו ולהתקרב מחדש לציבור שמאס בו. הוא סבר שאם יגלה אהדה להתנהגותו המינית של הרב אבינר יזכה מחדש באהדת הציבור, אך טעה בגדול, הציבור הדתי לאומי אינו חסיד שוטה של הרב אבינר גם כשחוטא כלפי נשים ומגיע לסיפוק מיני על גופן של מטופלות שלו.הרב שרמן חשב שאם יגן על הרב אבינר יזכה בחזרה להיות מקובל על הציבור שממנו הגיע וירד לעולם, הלא הוא הציבור הדתי לאומי, ויסלחו לו על נטייתו ימינה לעברו של הרב אלישיב החרדי, אך כל זה לא קרה, וטוב עשה ארגון "קולך" שגינה את הרב אבינר ואת הרב שרמן בנושא הזה של הטרדה מינית.

 24. הבג"ץ קבע לא אחת שביה"ד הרבני, לא האיזורי ולא הגדול, אינו מוסמך לדון ולפסוק אלא רק במה שהסמיך אותו החוק, דהיינו בגירושין ומעמד אישי בלבד, אבל בממונות ובשאר סכסוכים שבין אדם לחבירו הסמכות הבלעדית מבחינת החוק נתונה לבתי המשפט האזרחיים. אפילו הרב אלישיב, רבו של הרב שרמן, פסק שביה"ד הרבני שדן בדיני ממונות הוא גזלן! כי ע"י כך שדן במה שאסור לו לדון במסגרת ביה"ד, הוא גוזל את כספי המדינה! והרב שרמן שמע זאת ממנו לא אחת! לפיכך על המתלוננות כלפי הרב אבינר על הטרדה מינית לפנות לביהמ"ש כדי לבטל את "פסק" ביה"ד, ולבקש מביהמ"ש שימנה מגשר או רב שישמע את הצדדים ויתן את דעתו בנושא, ואם לא יהיה מקובל עליהם יוכלו לחזור לביהמ"ש.

 25. עורכי דין שמתמצאים בסוגיה לא ממליצים על בקשה לביטול פסק מפני שהנטייה של בית המשפט היא שלא לבטל פסקי בוררות. לפי מה שידוע לי באופן כללי בתי המשפט לא ממהרים להתערב במה שקורה בבתי הדין הרבניים ולמעשה אין כמעט פיקוח על הדיינים.
  במקרה הנוכחי לא זו בלבד שהפסק עצמו שערורייתי, הדיינים גם חיפו על זיופי מסמכים שנעשו ע"י הרב אבינר באמצעות בא כוחו ועל שורה של מעשים חמורים נוספים. בתגובה לתלונה על כך שאחד המסמכים שהוצג ע"י אבינר כמסמך מקורי הינו חסר וגם נעשו בו שינויים כתב הדיין הרב איזירר- "המסמך חסר אך אינו מזויף".
  הרי אם המסמך הוצג כמסמך מקורי והוא חסר, הוא כן מזויף!
  כשהיתה פנייה לחוקר במשטרה בעניין החוקר אמר שהוא צריך אישור מבית הדין שהיה זיוף, אבל בית הדין אינו נותן אישור כי הוא מחפה.
  מה אפשר לעשות? רק לפרסם את הדברים?

 26. אסור להרים ידיים! נכון שהפרסום עושה משהו, אבל יש לעשות יותר ממשהו. אחרי שביהמ"ש ילמד את "הפס"ד" של ביה"ד הגדול, הוא כבר יפנה לפרקליטות ולמשטרה להעמיד את האשמים לדין. אין להרפות מכך, ואין להמתין עוד.

 27. פגיעה בכבוד תלמידי חכמים, הוצאת שם רע על רב גדול וטפילת שקרים..

  הזאת דרככן????

  אם כך, כדאי שתעשו בדק בית. ודחוף!
  להעליל על רב עלילה רק כדי לקדם אידיאולוגיה מסוימת?!?!

  איפה הבושה????????

 28. באתר שאילת שלמה של הרב שלמה אבינר, מדור השותי"ם בענין תספורת אשה ע"י איש, מובאת דעתו של הרב אלישיב שאסור מעיקר הדין לאיש לספר אשה, משום הנגיעות שנוגע בה תוך כדי שהוא מספר את שערה,ואע"פ שבעבודתו הוא עסוק (בעבידתיה קא תריד) סיבה המתירה לרופא לממש את הדופק של אשה חולה, אין ללמוד מכך היתר על עבודות אחרות כמו ספר.עיין שם שחולק בזה על הרב שיינברג.
  ומכאן תמיה גדולה על הרב שרמן תלמידו של הרב אלישיב איך התיר לפסיכולוג לגעת באשה מהטעם שבעבודתו הוא טרוד, אלא א"כ יודע הרב שרמן שדעתו של הרב אלישיב איננה כפי שמובא בשו"ת הנ"ל של הרב אבינר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*