91 מחשבות על “קריאות מגילה לנשים ע"י נשים

 1. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 2. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 3. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 4. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

 5. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 6. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 7. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 8. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

 9. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 10. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 11. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 12. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

 13. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 14. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 15. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 16. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

 17. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 18. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 19. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 20. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

 21. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 22. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 23. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 24. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

 25. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 26. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 27. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 28. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

 29. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 30. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 31. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 32. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

 33. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 34. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 35. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 36. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

 37. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 38. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 39. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 40. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

 41. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 42. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 43. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 44. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

 45. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 46. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 47. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 48. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

 49. ברחובות בבית-כנסת על-שם הרב ברמן, בקמפוס של ישיבת הדרום. בבוקר של פורים בשעה 0900.

 50. בשכונת רמות ב´, ליד בית-הכנסת מצפה רמות (בגן הילדים) רחוב יגאל פינת אבן-שמואל. ביום שני בשעה 9:00 בבוקר.

 51. בגרעין חרוב (ישוב מעורב דתי-חילוני בהקמה, כרגע בקראוונים במושב שקף, חבל לכיש) תתקיים קריאת נשים ביום א´ בבוקר 9:30 בבית הכנסת של חרוב. כולן מוזמנות!

 52. שני מקומות נוספים בירושלים:
  בבית הכנסת המרכזי בגבעת משואה. בית הכנסת שירת גנים בעיר גנים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*