62 מחשבות על “קריאות מגילה – פורים תשע"ד

 1. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 2. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 3. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 4. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 5. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 6. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 7. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 8. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 9. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 10. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 11. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 12. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 13. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 14. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 15. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 16. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 17. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 18. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 19. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 20. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 21. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 22. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 23. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 24. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 25. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 26. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 27. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 28. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 29. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

 30. חברות יקרות
  בשעה טובה קיבלנו הסכמה רשמית ופומבית מרב ביתה כנסת שלנו לקריאת מגילה של נשים לנשים. זהו מהפך היסטורי בעל השלכות מרחיקות לכת לקהיל ההדתית לאומית בהר נוף וסביבתה, ולמעמד השנים בקהילה לשנו. אבל אני מארגנת ברגע האחרון וחסרות לי קוראות. אנא, אם את מוכנה לקרוא בבקשה התקשרי אלי בהקדם לטל: 0544764416 או כתבי למייל שלי בהקדם: erellay@gmail.com. הקריאה מתוכננת לסביבות השעה 9.00 לא נקבע סופית, נתון לדיון. תודה.
  אראלה

 31. תודה רבה לכל החברות היקרות שהתקשרו וכתבו התנדבו לקרוא את המגילה. בזכותכן נקיים אי"ה קריאת מגילה בבית הכנסת הדתי לאומי. ההענות והעידוד היו שווים המון! הקריאה תתקיים בשושן פורים, יום שני בבוקר, בשעה 9.15, בבית הכנסת, באולם פרנקל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*