84 מחשבות על “ראיון עם טובה אילן

 1. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 2. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 3. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 4. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 5. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 6. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 7. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 8. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 9. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 10. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 11. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 12. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 13. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 14. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 15. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 16. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 17. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 18. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 19. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 20. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 21. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 22. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 23. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 24. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 25. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 26. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 27. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 28. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 29. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 30. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 31. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 32. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 33. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 34. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 35. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 36. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 37. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 38. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 39. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 40. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 41. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 42. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 43. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 44. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 45. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 46. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 47. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 48. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 49. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 50. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 51. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 52. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 53. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 54. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 55. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 56. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 57. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 58. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 59. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 60. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 61. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 62. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 63. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 64. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 65. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

 66. כמה טוב שכל הקוראים יזכו אף הם ללמוד מטובה כפי שכולנו למדנו. ברכות לטובה שתזכי לעוד שנים רבות של הובלה והנהגה ועשיה כל כך חשובה. +

 67. איזו היא דרך שיבור לו האדם.
  טובה אשריך שזכית בכל זאת להיות מתוות דרך, ללא קיצוניות והתלהמות. לעוד שנים של עשיה ברוכה

 68. טובה, צנועה כתמיד. לא כוללת בין הצלחותיה את מרכזיותה בהקמת והפעלת מרכז יעקב הרצוג. מאחלת עוד שנים רבות של פעילות ועשייה, ובריאות טובה.

 69. אני חברה של טובה כבר ארבעים שנה ועובדת אתה כל השנים. אם יש אישה שניתן להגדירה אישיות, טובה היא האישה הזאת. צניעותה היא שם דבר. יום יום שעה שעה אני מברכת על הזכות שיש לי להכיר אישיות כמו טובה ולעבוד אתה. אני מאחלת לה בריאות טובה ואורך ימים.

 70. לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה–שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי–יישא אישה, ואחר כך ילמוד תורה.
  מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן–מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמדי תינוקות* ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר: שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
  שמות חשובין להוויתו של האדם ומזלו ראה שמות כמו אביתר נחמן דוד יהודה מעלה גלבוע פרדס רימונים תינוקות של בית רבן לוי יהודה פדרמן רוני חסיד נריה דוד לויהו נתנאל בן צוער
  משמודרה מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עימהן, או שהוא מתרשל בתלמודן–הרי הוא בכלל "ארור, עושה מלאכת ה´–רמייה" (ירמיהו מח,י). לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. לכשתוכלו למדו [ד] ומי שאין לו אישה–לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהן שהן באין אצל בניהן* וכן אישה–לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*