42 מחשבות על “ראיון עם עו"ד סוזן ווייס

 1. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 2. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 3. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 4. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 5. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 6. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 7. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 8. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 9. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 10. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 11. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 12. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 13. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 14. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 15. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 16. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 17. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 18. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 19. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 20. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 21. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 22. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 23. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 24. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 25. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 26. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 27. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 28. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 29. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 30. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 31. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 32. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 33. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 34. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 35. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 36. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 37. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 38. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 39. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

 40. יישר כח גדול לסוזן על פעילותה למען מסורבות גט.
  היא פועלת בנחישות ובהצלחה רב. ללא מורא וללא משוא פנים
  עם גישה מקורית מאד, למשל תביעת הנזיקין במקרה של סרבנות שמהווה תקדים משפטי.
  אני גאה מאד להכיר אותה ולעבוד אתה בשיתוף.

 41. שמחתי מאוד לפגוש ולהכיר אותך ולגלות שאכן מדובר ברצון אמיתי לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט,אני מקווה שאכן המאבק יצליח לקדם נשים לפתרון שיאפשר חיים בחופש וכבוד לכל הנשים המעוכבות בגט שסובלות דיכוי ותיסכול ושהמצב הכלכלי שלהן כמעט בלתי אפשרי וגורם השפלה קשה

 42. לכבוד הגב´ סוזן עברת אני מצהיר בזאת כי עברת את מבחני הכניסה לעדת הרפורמיםואת מוזמנת לבוא לגור אצלנו בארה"ב ולא במקום שאת נימצאת כי שם מפלים לרעה את הנשים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*