114 מחשבות על “תגובת רחל קרן יו"ר קולך לדבריה של ד"ר חנה קהת, כפי שהתפרסמו בכתבתו של אבישי בן חיים

 1. אני חושבת שרחל עשתה שרות רע לקולך. במקום לגבות את המאבק של חנה היא הוציאה את הארגון כחנפן. ולא רלוונטי
  חבל שהדברים פורסמו

 2. קראתי בעיון את דבריה של חנה קהת ואת דבריה של רחל קרן.
  ואני תמה, בשביל מה היה צורך להקים את קולך. הן הפכו ל -אומרות yes לכל דברי הרבנים.
  ובקול ענות חלושה הן תובעות מהם לשנות את דרכיהם.
  כך זה לא יצלח להן.
  אם לא תעמודנה בראש חוצות כן כמו חנה קהת, ותצרחנה, הן המלך הוא ערום, לא יהיה שינוי בכל תהליך הנשואים והגירושים.

 3. חנה קהת צודקת לגמרי. גם הלכתית וגם מעשית.
  אכן, ראוי היה להקים כאן מוסד של ´נשואים אזרחיים´ כי אי אפשר יותר לשאת את הרבנים והדיינים ואת קשיי לבם.
  בהחלט לא מובן למה החילונים מתחתנים ברבנות.
  אפשר לעשות טקס יפה עם שמלה לבנה וכד´ בלי הרבנים.

 4. יחד עם זאת, זה לא יעזור לכן.
  מכיוון שאתן לא אמיתיות. והדעות של חנה הן הדעות של כולכן.
  אתן רוצות להרוס את כל המרקם של ההלכה.

 5. רחל לא יעזור לך כלום. חברת על הארגון שהוא עוכר ישראל, אז גם את הפכת לעוכרת ישראל. עכשיו את מנסה לרצות את הרבנים. זוכרת את הפסוק: ואביה ירוק ירק בפניה, זה מה שמגיע לכן, תעזבי את הארגון הרפורמי הזה ואז אולי יכופר לך!!

 6. כי במשך הזמן ככל שתהיי חשופה יותר לעיוות הדין של בתי הדין הרבניים, תהפכי ליותר ויותר רדיקלית.
  כי אי אפשר בעידן של 121 לקבל את הקביעות של הרבנים למיניהם.

 7. כל הנושא ממש מפחיד אותי. איני מבינה הרבה ביהדות. אני לומדת במדרשה עכשיו.
  אבל תגובה של אישה חכמה כמו חנה קהת, גורמת לי לחששות רבות להנשא כדת משה וישראל.
  מה זה אומר בשבילי?
  במה אני מסתכנת?

 8. אני מלא הערצה לאומץ לבה לומר את האמת הגלוי ולא להמשיך את השקרים המוסכמים שגובים כל כך הרבה מחירים.
  הלואי שתחזור להנהיג את קולך. הצבור הדתי ומדינת ישראל זקוקים לה ולקולה הייחודי.

 9. לפני כשמונה שנים (תקנו אותי אם שגיתי) הציע הרב הראשי שלי ישראל, הרב בקשי דורון, בדיוק את אותה הצעה שהציעה חנה קהת. האם אפשר לחשוד ברב בקשי דורון שהוא לא בקי בהלכה? נאמר לי ע"י גורמים מוסמכים, כי בתי הדין הרבניים דורשים גט לחומרא מנישואים אזרחיים רק במקרים חריגים. ברוב המקרים אין הם דורשים גט לחומרא ומשמעות הדבר שאין ולא יהיו ממזרים בחברה שנישאים בה בנישואים אזרחיים. תלמידי חכמים סוברים כי אם יוכנס לחוזה הנישואין סעיף ובו ייאמר שהנישואין אינם כדת משה וישראל לא יהיה שום צורך בגט מנישואים כאילו.
  אינני מבינה, לכן, מדוע יש חשש שנישואין אזרחיים יפגעו באחדותו של עם ישראל. אם המשמעות שלהם היא שלא יהיו ממזרים לא יהיה שום סקטור שא"א יהיה להינשא לו ובמובן זה לא תהיה שום פגיעה באחדות העם.

 10. שלום לכל החברות וחברים.

  דברי חנה קהת דורשים הסבר וחבל שלא היא הרחיבה בהם. מ"מ, יש להצעת חנה קהת רגליים בהלכה. מוסד זה נקרא פלגש [כמו פלגש בגבעה]. עיקרה של רעיון הפלגש, שזאת האשה החוקית היחידה החייה עם בעלה, רק בלי כתובה. כלומר לא נערכו שום חופה וקידושין! אכן, פוסקי ההלכה ברבות הדורות עשו כל מאמץ לבטל את מוסד הפלגשות מטעמי צניעות והגנה על האשה, ברם יתכן ועת לעשות לה´, הפרו תורתיך. ברור שכאשר האשה לא התחתנה בחופה וקידושין שגם אין כל צורך בגט. ואשה זאת
  רשאית ללכת מתי שהיא רוצה. כלומר שבהפסקת החיים המשותפים, שוב היא איננה נחשבת לאשתו[פלגשו] של האיש. כמובן את זכויותיה ניתן לעגן בחוק האזרחי [כבר קיים כידועה בציבור של פלוני]. אפשר אף לערוך טקס חילופי לחופה וקידושין. טקס בעל מעמד אזרחי רגיל. ברם יש דרך אחרת והיא: הפרדת הדת מהמדינה כמו בכל מדינה מתוקנת. כך רק מי שחפצה באמת בחופה וקידושין תתחתן גם על פי ההלכה בנוסף לרישום בעירייה. ברצוני לחזק את חנה קהת במאבקה. כאחד שדווקא עוסק בהלכה, סבור אני שיש מקום רב לשיפור.

 11. חנה לא הציעה להשליך את מוסד הנישואין. מה שצריך הוא ליצור הסכם נישואין אחר, יותר שוויוני. אנשים ונשים צריכים ויכולים לחיות יחד ללא הסכם כובל. הגיע הזמן ל"תקנת נישואין", שתקבע בהלכה הסכם נישואין חדש.

 12. הגיע הזמן לומר את האמת על חנה קהת שכנראה כל פעם מחפשת גימיק תקשורתי.קולך צריך להתנער מתופעה מדאיגה כזו ולמחות על דבריה. מאמרה שליו"ר הארגון אכן מתנער במידת מה מדבריה אך לא מספיק. ללא בושה יש להוקיע את הדברים הנ"ל שפוגעים ביחודנו כעם ששמר על עצמו במשך כל הדורות.

 13. אני חושבת שרחל עשתה שרות רע לקולך. במקום לגבות את המאבק של חנה היא הוציאה את הארגון כחנפן. ולא רלוונטי
  חבל שהדברים פורסמו

 14. קראתי בעיון את דבריה של חנה קהת ואת דבריה של רחל קרן.
  ואני תמה, בשביל מה היה צורך להקים את קולך. הן הפכו ל -אומרות yes לכל דברי הרבנים.
  ובקול ענות חלושה הן תובעות מהם לשנות את דרכיהם.
  כך זה לא יצלח להן.
  אם לא תעמודנה בראש חוצות כן כמו חנה קהת, ותצרחנה, הן המלך הוא ערום, לא יהיה שינוי בכל תהליך הנשואים והגירושים.

 15. חנה קהת צודקת לגמרי. גם הלכתית וגם מעשית.
  אכן, ראוי היה להקים כאן מוסד של ´נשואים אזרחיים´ כי אי אפשר יותר לשאת את הרבנים והדיינים ואת קשיי לבם.
  בהחלט לא מובן למה החילונים מתחתנים ברבנות.
  אפשר לעשות טקס יפה עם שמלה לבנה וכד´ בלי הרבנים.

 16. יחד עם זאת, זה לא יעזור לכן.
  מכיוון שאתן לא אמיתיות. והדעות של חנה הן הדעות של כולכן.
  אתן רוצות להרוס את כל המרקם של ההלכה.

 17. רחל לא יעזור לך כלום. חברת על הארגון שהוא עוכר ישראל, אז גם את הפכת לעוכרת ישראל. עכשיו את מנסה לרצות את הרבנים. זוכרת את הפסוק: ואביה ירוק ירק בפניה, זה מה שמגיע לכן, תעזבי את הארגון הרפורמי הזה ואז אולי יכופר לך!!

 18. כי במשך הזמן ככל שתהיי חשופה יותר לעיוות הדין של בתי הדין הרבניים, תהפכי ליותר ויותר רדיקלית.
  כי אי אפשר בעידן של 121 לקבל את הקביעות של הרבנים למיניהם.

 19. כל הנושא ממש מפחיד אותי. איני מבינה הרבה ביהדות. אני לומדת במדרשה עכשיו.
  אבל תגובה של אישה חכמה כמו חנה קהת, גורמת לי לחששות רבות להנשא כדת משה וישראל.
  מה זה אומר בשבילי?
  במה אני מסתכנת?

 20. אני מלא הערצה לאומץ לבה לומר את האמת הגלוי ולא להמשיך את השקרים המוסכמים שגובים כל כך הרבה מחירים.
  הלואי שתחזור להנהיג את קולך. הצבור הדתי ומדינת ישראל זקוקים לה ולקולה הייחודי.

 21. לפני כשמונה שנים (תקנו אותי אם שגיתי) הציע הרב הראשי שלי ישראל, הרב בקשי דורון, בדיוק את אותה הצעה שהציעה חנה קהת. האם אפשר לחשוד ברב בקשי דורון שהוא לא בקי בהלכה? נאמר לי ע"י גורמים מוסמכים, כי בתי הדין הרבניים דורשים גט לחומרא מנישואים אזרחיים רק במקרים חריגים. ברוב המקרים אין הם דורשים גט לחומרא ומשמעות הדבר שאין ולא יהיו ממזרים בחברה שנישאים בה בנישואים אזרחיים. תלמידי חכמים סוברים כי אם יוכנס לחוזה הנישואין סעיף ובו ייאמר שהנישואין אינם כדת משה וישראל לא יהיה שום צורך בגט מנישואים כאילו.
  אינני מבינה, לכן, מדוע יש חשש שנישואין אזרחיים יפגעו באחדותו של עם ישראל. אם המשמעות שלהם היא שלא יהיו ממזרים לא יהיה שום סקטור שא"א יהיה להינשא לו ובמובן זה לא תהיה שום פגיעה באחדות העם.

 22. שלום לכל החברות וחברים.

  דברי חנה קהת דורשים הסבר וחבל שלא היא הרחיבה בהם. מ"מ, יש להצעת חנה קהת רגליים בהלכה. מוסד זה נקרא פלגש [כמו פלגש בגבעה]. עיקרה של רעיון הפלגש, שזאת האשה החוקית היחידה החייה עם בעלה, רק בלי כתובה. כלומר לא נערכו שום חופה וקידושין! אכן, פוסקי ההלכה ברבות הדורות עשו כל מאמץ לבטל את מוסד הפלגשות מטעמי צניעות והגנה על האשה, ברם יתכן ועת לעשות לה´, הפרו תורתיך. ברור שכאשר האשה לא התחתנה בחופה וקידושין שגם אין כל צורך בגט. ואשה זאת
  רשאית ללכת מתי שהיא רוצה. כלומר שבהפסקת החיים המשותפים, שוב היא איננה נחשבת לאשתו[פלגשו] של האיש. כמובן את זכויותיה ניתן לעגן בחוק האזרחי [כבר קיים כידועה בציבור של פלוני]. אפשר אף לערוך טקס חילופי לחופה וקידושין. טקס בעל מעמד אזרחי רגיל. ברם יש דרך אחרת והיא: הפרדת הדת מהמדינה כמו בכל מדינה מתוקנת. כך רק מי שחפצה באמת בחופה וקידושין תתחתן גם על פי ההלכה בנוסף לרישום בעירייה. ברצוני לחזק את חנה קהת במאבקה. כאחד שדווקא עוסק בהלכה, סבור אני שיש מקום רב לשיפור.

 23. חנה לא הציעה להשליך את מוסד הנישואין. מה שצריך הוא ליצור הסכם נישואין אחר, יותר שוויוני. אנשים ונשים צריכים ויכולים לחיות יחד ללא הסכם כובל. הגיע הזמן ל"תקנת נישואין", שתקבע בהלכה הסכם נישואין חדש.

 24. הגיע הזמן לומר את האמת על חנה קהת שכנראה כל פעם מחפשת גימיק תקשורתי.קולך צריך להתנער מתופעה מדאיגה כזו ולמחות על דבריה. מאמרה שליו"ר הארגון אכן מתנער במידת מה מדבריה אך לא מספיק. ללא בושה יש להוקיע את הדברים הנ"ל שפוגעים ביחודנו כעם ששמר על עצמו במשך כל הדורות.

 25. אני חושבת שרחל עשתה שרות רע לקולך. במקום לגבות את המאבק של חנה היא הוציאה את הארגון כחנפן. ולא רלוונטי
  חבל שהדברים פורסמו

 26. קראתי בעיון את דבריה של חנה קהת ואת דבריה של רחל קרן.
  ואני תמה, בשביל מה היה צורך להקים את קולך. הן הפכו ל -אומרות yes לכל דברי הרבנים.
  ובקול ענות חלושה הן תובעות מהם לשנות את דרכיהם.
  כך זה לא יצלח להן.
  אם לא תעמודנה בראש חוצות כן כמו חנה קהת, ותצרחנה, הן המלך הוא ערום, לא יהיה שינוי בכל תהליך הנשואים והגירושים.

 27. חנה קהת צודקת לגמרי. גם הלכתית וגם מעשית.
  אכן, ראוי היה להקים כאן מוסד של ´נשואים אזרחיים´ כי אי אפשר יותר לשאת את הרבנים והדיינים ואת קשיי לבם.
  בהחלט לא מובן למה החילונים מתחתנים ברבנות.
  אפשר לעשות טקס יפה עם שמלה לבנה וכד´ בלי הרבנים.

 28. יחד עם זאת, זה לא יעזור לכן.
  מכיוון שאתן לא אמיתיות. והדעות של חנה הן הדעות של כולכן.
  אתן רוצות להרוס את כל המרקם של ההלכה.

 29. רחל לא יעזור לך כלום. חברת על הארגון שהוא עוכר ישראל, אז גם את הפכת לעוכרת ישראל. עכשיו את מנסה לרצות את הרבנים. זוכרת את הפסוק: ואביה ירוק ירק בפניה, זה מה שמגיע לכן, תעזבי את הארגון הרפורמי הזה ואז אולי יכופר לך!!

 30. כי במשך הזמן ככל שתהיי חשופה יותר לעיוות הדין של בתי הדין הרבניים, תהפכי ליותר ויותר רדיקלית.
  כי אי אפשר בעידן של 121 לקבל את הקביעות של הרבנים למיניהם.

 31. כל הנושא ממש מפחיד אותי. איני מבינה הרבה ביהדות. אני לומדת במדרשה עכשיו.
  אבל תגובה של אישה חכמה כמו חנה קהת, גורמת לי לחששות רבות להנשא כדת משה וישראל.
  מה זה אומר בשבילי?
  במה אני מסתכנת?

 32. אני מלא הערצה לאומץ לבה לומר את האמת הגלוי ולא להמשיך את השקרים המוסכמים שגובים כל כך הרבה מחירים.
  הלואי שתחזור להנהיג את קולך. הצבור הדתי ומדינת ישראל זקוקים לה ולקולה הייחודי.

 33. לפני כשמונה שנים (תקנו אותי אם שגיתי) הציע הרב הראשי שלי ישראל, הרב בקשי דורון, בדיוק את אותה הצעה שהציעה חנה קהת. האם אפשר לחשוד ברב בקשי דורון שהוא לא בקי בהלכה? נאמר לי ע"י גורמים מוסמכים, כי בתי הדין הרבניים דורשים גט לחומרא מנישואים אזרחיים רק במקרים חריגים. ברוב המקרים אין הם דורשים גט לחומרא ומשמעות הדבר שאין ולא יהיו ממזרים בחברה שנישאים בה בנישואים אזרחיים. תלמידי חכמים סוברים כי אם יוכנס לחוזה הנישואין סעיף ובו ייאמר שהנישואין אינם כדת משה וישראל לא יהיה שום צורך בגט מנישואים כאילו.
  אינני מבינה, לכן, מדוע יש חשש שנישואין אזרחיים יפגעו באחדותו של עם ישראל. אם המשמעות שלהם היא שלא יהיו ממזרים לא יהיה שום סקטור שא"א יהיה להינשא לו ובמובן זה לא תהיה שום פגיעה באחדות העם.

 34. שלום לכל החברות וחברים.

  דברי חנה קהת דורשים הסבר וחבל שלא היא הרחיבה בהם. מ"מ, יש להצעת חנה קהת רגליים בהלכה. מוסד זה נקרא פלגש [כמו פלגש בגבעה]. עיקרה של רעיון הפלגש, שזאת האשה החוקית היחידה החייה עם בעלה, רק בלי כתובה. כלומר לא נערכו שום חופה וקידושין! אכן, פוסקי ההלכה ברבות הדורות עשו כל מאמץ לבטל את מוסד הפלגשות מטעמי צניעות והגנה על האשה, ברם יתכן ועת לעשות לה´, הפרו תורתיך. ברור שכאשר האשה לא התחתנה בחופה וקידושין שגם אין כל צורך בגט. ואשה זאת
  רשאית ללכת מתי שהיא רוצה. כלומר שבהפסקת החיים המשותפים, שוב היא איננה נחשבת לאשתו[פלגשו] של האיש. כמובן את זכויותיה ניתן לעגן בחוק האזרחי [כבר קיים כידועה בציבור של פלוני]. אפשר אף לערוך טקס חילופי לחופה וקידושין. טקס בעל מעמד אזרחי רגיל. ברם יש דרך אחרת והיא: הפרדת הדת מהמדינה כמו בכל מדינה מתוקנת. כך רק מי שחפצה באמת בחופה וקידושין תתחתן גם על פי ההלכה בנוסף לרישום בעירייה. ברצוני לחזק את חנה קהת במאבקה. כאחד שדווקא עוסק בהלכה, סבור אני שיש מקום רב לשיפור.

 35. חנה לא הציעה להשליך את מוסד הנישואין. מה שצריך הוא ליצור הסכם נישואין אחר, יותר שוויוני. אנשים ונשים צריכים ויכולים לחיות יחד ללא הסכם כובל. הגיע הזמן ל"תקנת נישואין", שתקבע בהלכה הסכם נישואין חדש.

 36. הגיע הזמן לומר את האמת על חנה קהת שכנראה כל פעם מחפשת גימיק תקשורתי.קולך צריך להתנער מתופעה מדאיגה כזו ולמחות על דבריה. מאמרה שליו"ר הארגון אכן מתנער במידת מה מדבריה אך לא מספיק. ללא בושה יש להוקיע את הדברים הנ"ל שפוגעים ביחודנו כעם ששמר על עצמו במשך כל הדורות.

 37. אני חושבת שרחל עשתה שרות רע לקולך. במקום לגבות את המאבק של חנה היא הוציאה את הארגון כחנפן. ולא רלוונטי
  חבל שהדברים פורסמו

 38. קראתי בעיון את דבריה של חנה קהת ואת דבריה של רחל קרן.
  ואני תמה, בשביל מה היה צורך להקים את קולך. הן הפכו ל -אומרות yes לכל דברי הרבנים.
  ובקול ענות חלושה הן תובעות מהם לשנות את דרכיהם.
  כך זה לא יצלח להן.
  אם לא תעמודנה בראש חוצות כן כמו חנה קהת, ותצרחנה, הן המלך הוא ערום, לא יהיה שינוי בכל תהליך הנשואים והגירושים.

 39. חנה קהת צודקת לגמרי. גם הלכתית וגם מעשית.
  אכן, ראוי היה להקים כאן מוסד של ´נשואים אזרחיים´ כי אי אפשר יותר לשאת את הרבנים והדיינים ואת קשיי לבם.
  בהחלט לא מובן למה החילונים מתחתנים ברבנות.
  אפשר לעשות טקס יפה עם שמלה לבנה וכד´ בלי הרבנים.

 40. יחד עם זאת, זה לא יעזור לכן.
  מכיוון שאתן לא אמיתיות. והדעות של חנה הן הדעות של כולכן.
  אתן רוצות להרוס את כל המרקם של ההלכה.

 41. רחל לא יעזור לך כלום. חברת על הארגון שהוא עוכר ישראל, אז גם את הפכת לעוכרת ישראל. עכשיו את מנסה לרצות את הרבנים. זוכרת את הפסוק: ואביה ירוק ירק בפניה, זה מה שמגיע לכן, תעזבי את הארגון הרפורמי הזה ואז אולי יכופר לך!!

 42. כי במשך הזמן ככל שתהיי חשופה יותר לעיוות הדין של בתי הדין הרבניים, תהפכי ליותר ויותר רדיקלית.
  כי אי אפשר בעידן של 121 לקבל את הקביעות של הרבנים למיניהם.

 43. כל הנושא ממש מפחיד אותי. איני מבינה הרבה ביהדות. אני לומדת במדרשה עכשיו.
  אבל תגובה של אישה חכמה כמו חנה קהת, גורמת לי לחששות רבות להנשא כדת משה וישראל.
  מה זה אומר בשבילי?
  במה אני מסתכנת?

 44. אני מלא הערצה לאומץ לבה לומר את האמת הגלוי ולא להמשיך את השקרים המוסכמים שגובים כל כך הרבה מחירים.
  הלואי שתחזור להנהיג את קולך. הצבור הדתי ומדינת ישראל זקוקים לה ולקולה הייחודי.

 45. לפני כשמונה שנים (תקנו אותי אם שגיתי) הציע הרב הראשי שלי ישראל, הרב בקשי דורון, בדיוק את אותה הצעה שהציעה חנה קהת. האם אפשר לחשוד ברב בקשי דורון שהוא לא בקי בהלכה? נאמר לי ע"י גורמים מוסמכים, כי בתי הדין הרבניים דורשים גט לחומרא מנישואים אזרחיים רק במקרים חריגים. ברוב המקרים אין הם דורשים גט לחומרא ומשמעות הדבר שאין ולא יהיו ממזרים בחברה שנישאים בה בנישואים אזרחיים. תלמידי חכמים סוברים כי אם יוכנס לחוזה הנישואין סעיף ובו ייאמר שהנישואין אינם כדת משה וישראל לא יהיה שום צורך בגט מנישואים כאילו.
  אינני מבינה, לכן, מדוע יש חשש שנישואין אזרחיים יפגעו באחדותו של עם ישראל. אם המשמעות שלהם היא שלא יהיו ממזרים לא יהיה שום סקטור שא"א יהיה להינשא לו ובמובן זה לא תהיה שום פגיעה באחדות העם.

 46. שלום לכל החברות וחברים.

  דברי חנה קהת דורשים הסבר וחבל שלא היא הרחיבה בהם. מ"מ, יש להצעת חנה קהת רגליים בהלכה. מוסד זה נקרא פלגש [כמו פלגש בגבעה]. עיקרה של רעיון הפלגש, שזאת האשה החוקית היחידה החייה עם בעלה, רק בלי כתובה. כלומר לא נערכו שום חופה וקידושין! אכן, פוסקי ההלכה ברבות הדורות עשו כל מאמץ לבטל את מוסד הפלגשות מטעמי צניעות והגנה על האשה, ברם יתכן ועת לעשות לה´, הפרו תורתיך. ברור שכאשר האשה לא התחתנה בחופה וקידושין שגם אין כל צורך בגט. ואשה זאת
  רשאית ללכת מתי שהיא רוצה. כלומר שבהפסקת החיים המשותפים, שוב היא איננה נחשבת לאשתו[פלגשו] של האיש. כמובן את זכויותיה ניתן לעגן בחוק האזרחי [כבר קיים כידועה בציבור של פלוני]. אפשר אף לערוך טקס חילופי לחופה וקידושין. טקס בעל מעמד אזרחי רגיל. ברם יש דרך אחרת והיא: הפרדת הדת מהמדינה כמו בכל מדינה מתוקנת. כך רק מי שחפצה באמת בחופה וקידושין תתחתן גם על פי ההלכה בנוסף לרישום בעירייה. ברצוני לחזק את חנה קהת במאבקה. כאחד שדווקא עוסק בהלכה, סבור אני שיש מקום רב לשיפור.

 47. חנה לא הציעה להשליך את מוסד הנישואין. מה שצריך הוא ליצור הסכם נישואין אחר, יותר שוויוני. אנשים ונשים צריכים ויכולים לחיות יחד ללא הסכם כובל. הגיע הזמן ל"תקנת נישואין", שתקבע בהלכה הסכם נישואין חדש.

 48. הגיע הזמן לומר את האמת על חנה קהת שכנראה כל פעם מחפשת גימיק תקשורתי.קולך צריך להתנער מתופעה מדאיגה כזו ולמחות על דבריה. מאמרה שליו"ר הארגון אכן מתנער במידת מה מדבריה אך לא מספיק. ללא בושה יש להוקיע את הדברים הנ"ל שפוגעים ביחודנו כעם ששמר על עצמו במשך כל הדורות.

 49. אני חושבת שרחל עשתה שרות רע לקולך. במקום לגבות את המאבק של חנה היא הוציאה את הארגון כחנפן. ולא רלוונטי
  חבל שהדברים פורסמו

 50. קראתי בעיון את דבריה של חנה קהת ואת דבריה של רחל קרן.
  ואני תמה, בשביל מה היה צורך להקים את קולך. הן הפכו ל -אומרות yes לכל דברי הרבנים.
  ובקול ענות חלושה הן תובעות מהם לשנות את דרכיהם.
  כך זה לא יצלח להן.
  אם לא תעמודנה בראש חוצות כן כמו חנה קהת, ותצרחנה, הן המלך הוא ערום, לא יהיה שינוי בכל תהליך הנשואים והגירושים.

 51. חנה קהת צודקת לגמרי. גם הלכתית וגם מעשית.
  אכן, ראוי היה להקים כאן מוסד של ´נשואים אזרחיים´ כי אי אפשר יותר לשאת את הרבנים והדיינים ואת קשיי לבם.
  בהחלט לא מובן למה החילונים מתחתנים ברבנות.
  אפשר לעשות טקס יפה עם שמלה לבנה וכד´ בלי הרבנים.

 52. יחד עם זאת, זה לא יעזור לכן.
  מכיוון שאתן לא אמיתיות. והדעות של חנה הן הדעות של כולכן.
  אתן רוצות להרוס את כל המרקם של ההלכה.

 53. רחל לא יעזור לך כלום. חברת על הארגון שהוא עוכר ישראל, אז גם את הפכת לעוכרת ישראל. עכשיו את מנסה לרצות את הרבנים. זוכרת את הפסוק: ואביה ירוק ירק בפניה, זה מה שמגיע לכן, תעזבי את הארגון הרפורמי הזה ואז אולי יכופר לך!!

 54. כי במשך הזמן ככל שתהיי חשופה יותר לעיוות הדין של בתי הדין הרבניים, תהפכי ליותר ויותר רדיקלית.
  כי אי אפשר בעידן של 121 לקבל את הקביעות של הרבנים למיניהם.

 55. כל הנושא ממש מפחיד אותי. איני מבינה הרבה ביהדות. אני לומדת במדרשה עכשיו.
  אבל תגובה של אישה חכמה כמו חנה קהת, גורמת לי לחששות רבות להנשא כדת משה וישראל.
  מה זה אומר בשבילי?
  במה אני מסתכנת?

 56. אני מלא הערצה לאומץ לבה לומר את האמת הגלוי ולא להמשיך את השקרים המוסכמים שגובים כל כך הרבה מחירים.
  הלואי שתחזור להנהיג את קולך. הצבור הדתי ומדינת ישראל זקוקים לה ולקולה הייחודי.

 57. לפני כשמונה שנים (תקנו אותי אם שגיתי) הציע הרב הראשי שלי ישראל, הרב בקשי דורון, בדיוק את אותה הצעה שהציעה חנה קהת. האם אפשר לחשוד ברב בקשי דורון שהוא לא בקי בהלכה? נאמר לי ע"י גורמים מוסמכים, כי בתי הדין הרבניים דורשים גט לחומרא מנישואים אזרחיים רק במקרים חריגים. ברוב המקרים אין הם דורשים גט לחומרא ומשמעות הדבר שאין ולא יהיו ממזרים בחברה שנישאים בה בנישואים אזרחיים. תלמידי חכמים סוברים כי אם יוכנס לחוזה הנישואין סעיף ובו ייאמר שהנישואין אינם כדת משה וישראל לא יהיה שום צורך בגט מנישואים כאילו.
  אינני מבינה, לכן, מדוע יש חשש שנישואין אזרחיים יפגעו באחדותו של עם ישראל. אם המשמעות שלהם היא שלא יהיו ממזרים לא יהיה שום סקטור שא"א יהיה להינשא לו ובמובן זה לא תהיה שום פגיעה באחדות העם.

 58. שלום לכל החברות וחברים.

  דברי חנה קהת דורשים הסבר וחבל שלא היא הרחיבה בהם. מ"מ, יש להצעת חנה קהת רגליים בהלכה. מוסד זה נקרא פלגש [כמו פלגש בגבעה]. עיקרה של רעיון הפלגש, שזאת האשה החוקית היחידה החייה עם בעלה, רק בלי כתובה. כלומר לא נערכו שום חופה וקידושין! אכן, פוסקי ההלכה ברבות הדורות עשו כל מאמץ לבטל את מוסד הפלגשות מטעמי צניעות והגנה על האשה, ברם יתכן ועת לעשות לה´, הפרו תורתיך. ברור שכאשר האשה לא התחתנה בחופה וקידושין שגם אין כל צורך בגט. ואשה זאת
  רשאית ללכת מתי שהיא רוצה. כלומר שבהפסקת החיים המשותפים, שוב היא איננה נחשבת לאשתו[פלגשו] של האיש. כמובן את זכויותיה ניתן לעגן בחוק האזרחי [כבר קיים כידועה בציבור של פלוני]. אפשר אף לערוך טקס חילופי לחופה וקידושין. טקס בעל מעמד אזרחי רגיל. ברם יש דרך אחרת והיא: הפרדת הדת מהמדינה כמו בכל מדינה מתוקנת. כך רק מי שחפצה באמת בחופה וקידושין תתחתן גם על פי ההלכה בנוסף לרישום בעירייה. ברצוני לחזק את חנה קהת במאבקה. כאחד שדווקא עוסק בהלכה, סבור אני שיש מקום רב לשיפור.

 59. חנה לא הציעה להשליך את מוסד הנישואין. מה שצריך הוא ליצור הסכם נישואין אחר, יותר שוויוני. אנשים ונשים צריכים ויכולים לחיות יחד ללא הסכם כובל. הגיע הזמן ל"תקנת נישואין", שתקבע בהלכה הסכם נישואין חדש.

 60. הגיע הזמן לומר את האמת על חנה קהת שכנראה כל פעם מחפשת גימיק תקשורתי.קולך צריך להתנער מתופעה מדאיגה כזו ולמחות על דבריה. מאמרה שליו"ר הארגון אכן מתנער במידת מה מדבריה אך לא מספיק. ללא בושה יש להוקיע את הדברים הנ"ל שפוגעים ביחודנו כעם ששמר על עצמו במשך כל הדורות.

 61. אני חושבת שרחל עשתה שרות רע לקולך. במקום לגבות את המאבק של חנה היא הוציאה את הארגון כחנפן. ולא רלוונטי
  חבל שהדברים פורסמו

 62. קראתי בעיון את דבריה של חנה קהת ואת דבריה של רחל קרן.
  ואני תמה, בשביל מה היה צורך להקים את קולך. הן הפכו ל -אומרות yes לכל דברי הרבנים.
  ובקול ענות חלושה הן תובעות מהם לשנות את דרכיהם.
  כך זה לא יצלח להן.
  אם לא תעמודנה בראש חוצות כן כמו חנה קהת, ותצרחנה, הן המלך הוא ערום, לא יהיה שינוי בכל תהליך הנשואים והגירושים.

 63. חנה קהת צודקת לגמרי. גם הלכתית וגם מעשית.
  אכן, ראוי היה להקים כאן מוסד של ´נשואים אזרחיים´ כי אי אפשר יותר לשאת את הרבנים והדיינים ואת קשיי לבם.
  בהחלט לא מובן למה החילונים מתחתנים ברבנות.
  אפשר לעשות טקס יפה עם שמלה לבנה וכד´ בלי הרבנים.

 64. יחד עם זאת, זה לא יעזור לכן.
  מכיוון שאתן לא אמיתיות. והדעות של חנה הן הדעות של כולכן.
  אתן רוצות להרוס את כל המרקם של ההלכה.

 65. רחל לא יעזור לך כלום. חברת על הארגון שהוא עוכר ישראל, אז גם את הפכת לעוכרת ישראל. עכשיו את מנסה לרצות את הרבנים. זוכרת את הפסוק: ואביה ירוק ירק בפניה, זה מה שמגיע לכן, תעזבי את הארגון הרפורמי הזה ואז אולי יכופר לך!!

 66. כי במשך הזמן ככל שתהיי חשופה יותר לעיוות הדין של בתי הדין הרבניים, תהפכי ליותר ויותר רדיקלית.
  כי אי אפשר בעידן של 121 לקבל את הקביעות של הרבנים למיניהם.

 67. כל הנושא ממש מפחיד אותי. איני מבינה הרבה ביהדות. אני לומדת במדרשה עכשיו.
  אבל תגובה של אישה חכמה כמו חנה קהת, גורמת לי לחששות רבות להנשא כדת משה וישראל.
  מה זה אומר בשבילי?
  במה אני מסתכנת?

 68. אני מלא הערצה לאומץ לבה לומר את האמת הגלוי ולא להמשיך את השקרים המוסכמים שגובים כל כך הרבה מחירים.
  הלואי שתחזור להנהיג את קולך. הצבור הדתי ומדינת ישראל זקוקים לה ולקולה הייחודי.

 69. לפני כשמונה שנים (תקנו אותי אם שגיתי) הציע הרב הראשי שלי ישראל, הרב בקשי דורון, בדיוק את אותה הצעה שהציעה חנה קהת. האם אפשר לחשוד ברב בקשי דורון שהוא לא בקי בהלכה? נאמר לי ע"י גורמים מוסמכים, כי בתי הדין הרבניים דורשים גט לחומרא מנישואים אזרחיים רק במקרים חריגים. ברוב המקרים אין הם דורשים גט לחומרא ומשמעות הדבר שאין ולא יהיו ממזרים בחברה שנישאים בה בנישואים אזרחיים. תלמידי חכמים סוברים כי אם יוכנס לחוזה הנישואין סעיף ובו ייאמר שהנישואין אינם כדת משה וישראל לא יהיה שום צורך בגט מנישואים כאילו.
  אינני מבינה, לכן, מדוע יש חשש שנישואין אזרחיים יפגעו באחדותו של עם ישראל. אם המשמעות שלהם היא שלא יהיו ממזרים לא יהיה שום סקטור שא"א יהיה להינשא לו ובמובן זה לא תהיה שום פגיעה באחדות העם.

 70. שלום לכל החברות וחברים.

  דברי חנה קהת דורשים הסבר וחבל שלא היא הרחיבה בהם. מ"מ, יש להצעת חנה קהת רגליים בהלכה. מוסד זה נקרא פלגש [כמו פלגש בגבעה]. עיקרה של רעיון הפלגש, שזאת האשה החוקית היחידה החייה עם בעלה, רק בלי כתובה. כלומר לא נערכו שום חופה וקידושין! אכן, פוסקי ההלכה ברבות הדורות עשו כל מאמץ לבטל את מוסד הפלגשות מטעמי צניעות והגנה על האשה, ברם יתכן ועת לעשות לה´, הפרו תורתיך. ברור שכאשר האשה לא התחתנה בחופה וקידושין שגם אין כל צורך בגט. ואשה זאת
  רשאית ללכת מתי שהיא רוצה. כלומר שבהפסקת החיים המשותפים, שוב היא איננה נחשבת לאשתו[פלגשו] של האיש. כמובן את זכויותיה ניתן לעגן בחוק האזרחי [כבר קיים כידועה בציבור של פלוני]. אפשר אף לערוך טקס חילופי לחופה וקידושין. טקס בעל מעמד אזרחי רגיל. ברם יש דרך אחרת והיא: הפרדת הדת מהמדינה כמו בכל מדינה מתוקנת. כך רק מי שחפצה באמת בחופה וקידושין תתחתן גם על פי ההלכה בנוסף לרישום בעירייה. ברצוני לחזק את חנה קהת במאבקה. כאחד שדווקא עוסק בהלכה, סבור אני שיש מקום רב לשיפור.

 71. חנה לא הציעה להשליך את מוסד הנישואין. מה שצריך הוא ליצור הסכם נישואין אחר, יותר שוויוני. אנשים ונשים צריכים ויכולים לחיות יחד ללא הסכם כובל. הגיע הזמן ל"תקנת נישואין", שתקבע בהלכה הסכם נישואין חדש.

 72. הגיע הזמן לומר את האמת על חנה קהת שכנראה כל פעם מחפשת גימיק תקשורתי.קולך צריך להתנער מתופעה מדאיגה כזו ולמחות על דבריה. מאמרה שליו"ר הארגון אכן מתנער במידת מה מדבריה אך לא מספיק. ללא בושה יש להוקיע את הדברים הנ"ל שפוגעים ביחודנו כעם ששמר על עצמו במשך כל הדורות.

 73. אני חושבת שרחל עשתה שרות רע לקולך. במקום לגבות את המאבק של חנה היא הוציאה את הארגון כחנפן. ולא רלוונטי
  חבל שהדברים פורסמו

 74. אני חושבת שרחל עשתה שרות רע לקולך. במקום לגבות את המאבק של חנה היא הוציאה את הארגון כחנפן. ולא רלוונטי
  חבל שהדברים פורסמו

 75. קראתי בעיון את דבריה של חנה קהת ואת דבריה של רחל קרן.
  ואני תמה, בשביל מה היה צורך להקים את קולך. הן הפכו ל -אומרות yes לכל דברי הרבנים.
  ובקול ענות חלושה הן תובעות מהם לשנות את דרכיהם.
  כך זה לא יצלח להן.
  אם לא תעמודנה בראש חוצות כן כמו חנה קהת, ותצרחנה, הן המלך הוא ערום, לא יהיה שינוי בכל תהליך הנשואים והגירושים.

 76. חנה קהת צודקת לגמרי. גם הלכתית וגם מעשית.
  אכן, ראוי היה להקים כאן מוסד של ´נשואים אזרחיים´ כי אי אפשר יותר לשאת את הרבנים והדיינים ואת קשיי לבם.
  בהחלט לא מובן למה החילונים מתחתנים ברבנות.
  אפשר לעשות טקס יפה עם שמלה לבנה וכד´ בלי הרבנים.

 77. יחד עם זאת, זה לא יעזור לכן.
  מכיוון שאתן לא אמיתיות. והדעות של חנה הן הדעות של כולכן.
  אתן רוצות להרוס את כל המרקם של ההלכה.

 78. רחל לא יעזור לך כלום. חברת על הארגון שהוא עוכר ישראל, אז גם את הפכת לעוכרת ישראל. עכשיו את מנסה לרצות את הרבנים. זוכרת את הפסוק: ואביה ירוק ירק בפניה, זה מה שמגיע לכן, תעזבי את הארגון הרפורמי הזה ואז אולי יכופר לך!!

 79. כי במשך הזמן ככל שתהיי חשופה יותר לעיוות הדין של בתי הדין הרבניים, תהפכי ליותר ויותר רדיקלית.
  כי אי אפשר בעידן של 121 לקבל את הקביעות של הרבנים למיניהם.

 80. כל הנושא ממש מפחיד אותי. איני מבינה הרבה ביהדות. אני לומדת במדרשה עכשיו.
  אבל תגובה של אישה חכמה כמו חנה קהת, גורמת לי לחששות רבות להנשא כדת משה וישראל.
  מה זה אומר בשבילי?
  במה אני מסתכנת?

 81. אני מלא הערצה לאומץ לבה לומר את האמת הגלוי ולא להמשיך את השקרים המוסכמים שגובים כל כך הרבה מחירים.
  הלואי שתחזור להנהיג את קולך. הצבור הדתי ומדינת ישראל זקוקים לה ולקולה הייחודי.

 82. לפני כשמונה שנים (תקנו אותי אם שגיתי) הציע הרב הראשי שלי ישראל, הרב בקשי דורון, בדיוק את אותה הצעה שהציעה חנה קהת. האם אפשר לחשוד ברב בקשי דורון שהוא לא בקי בהלכה? נאמר לי ע"י גורמים מוסמכים, כי בתי הדין הרבניים דורשים גט לחומרא מנישואים אזרחיים רק במקרים חריגים. ברוב המקרים אין הם דורשים גט לחומרא ומשמעות הדבר שאין ולא יהיו ממזרים בחברה שנישאים בה בנישואים אזרחיים. תלמידי חכמים סוברים כי אם יוכנס לחוזה הנישואין סעיף ובו ייאמר שהנישואין אינם כדת משה וישראל לא יהיה שום צורך בגט מנישואים כאילו.
  אינני מבינה, לכן, מדוע יש חשש שנישואין אזרחיים יפגעו באחדותו של עם ישראל. אם המשמעות שלהם היא שלא יהיו ממזרים לא יהיה שום סקטור שא"א יהיה להינשא לו ובמובן זה לא תהיה שום פגיעה באחדות העם.

 83. שלום לכל החברות וחברים.

  דברי חנה קהת דורשים הסבר וחבל שלא היא הרחיבה בהם. מ"מ, יש להצעת חנה קהת רגליים בהלכה. מוסד זה נקרא פלגש [כמו פלגש בגבעה]. עיקרה של רעיון הפלגש, שזאת האשה החוקית היחידה החייה עם בעלה, רק בלי כתובה. כלומר לא נערכו שום חופה וקידושין! אכן, פוסקי ההלכה ברבות הדורות עשו כל מאמץ לבטל את מוסד הפלגשות מטעמי צניעות והגנה על האשה, ברם יתכן ועת לעשות לה´, הפרו תורתיך. ברור שכאשר האשה לא התחתנה בחופה וקידושין שגם אין כל צורך בגט. ואשה זאת
  רשאית ללכת מתי שהיא רוצה. כלומר שבהפסקת החיים המשותפים, שוב היא איננה נחשבת לאשתו[פלגשו] של האיש. כמובן את זכויותיה ניתן לעגן בחוק האזרחי [כבר קיים כידועה בציבור של פלוני]. אפשר אף לערוך טקס חילופי לחופה וקידושין. טקס בעל מעמד אזרחי רגיל. ברם יש דרך אחרת והיא: הפרדת הדת מהמדינה כמו בכל מדינה מתוקנת. כך רק מי שחפצה באמת בחופה וקידושין תתחתן גם על פי ההלכה בנוסף לרישום בעירייה. ברצוני לחזק את חנה קהת במאבקה. כאחד שדווקא עוסק בהלכה, סבור אני שיש מקום רב לשיפור.

 84. חנה לא הציעה להשליך את מוסד הנישואין. מה שצריך הוא ליצור הסכם נישואין אחר, יותר שוויוני. אנשים ונשים צריכים ויכולים לחיות יחד ללא הסכם כובל. הגיע הזמן ל"תקנת נישואין", שתקבע בהלכה הסכם נישואין חדש.

 85. הגיע הזמן לומר את האמת על חנה קהת שכנראה כל פעם מחפשת גימיק תקשורתי.קולך צריך להתנער מתופעה מדאיגה כזו ולמחות על דבריה. מאמרה שליו"ר הארגון אכן מתנער במידת מה מדבריה אך לא מספיק. ללא בושה יש להוקיע את הדברים הנ"ל שפוגעים ביחודנו כעם ששמר על עצמו במשך כל הדורות.

 86. אני חושבת שרחל עשתה שרות רע לקולך. במקום לגבות את המאבק של חנה היא הוציאה את הארגון כחנפן. ולא רלוונטי
  חבל שהדברים פורסמו

 87. קראתי בעיון את דבריה של חנה קהת ואת דבריה של רחל קרן.
  ואני תמה, בשביל מה היה צורך להקים את קולך. הן הפכו ל -אומרות yes לכל דברי הרבנים.
  ובקול ענות חלושה הן תובעות מהם לשנות את דרכיהם.
  כך זה לא יצלח להן.
  אם לא תעמודנה בראש חוצות כן כמו חנה קהת, ותצרחנה, הן המלך הוא ערום, לא יהיה שינוי בכל תהליך הנשואים והגירושים.

 88. חנה קהת צודקת לגמרי. גם הלכתית וגם מעשית.
  אכן, ראוי היה להקים כאן מוסד של ´נשואים אזרחיים´ כי אי אפשר יותר לשאת את הרבנים והדיינים ואת קשיי לבם.
  בהחלט לא מובן למה החילונים מתחתנים ברבנות.
  אפשר לעשות טקס יפה עם שמלה לבנה וכד´ בלי הרבנים.

 89. יחד עם זאת, זה לא יעזור לכן.
  מכיוון שאתן לא אמיתיות. והדעות של חנה הן הדעות של כולכן.
  אתן רוצות להרוס את כל המרקם של ההלכה.

 90. רחל לא יעזור לך כלום. חברת על הארגון שהוא עוכר ישראל, אז גם את הפכת לעוכרת ישראל. עכשיו את מנסה לרצות את הרבנים. זוכרת את הפסוק: ואביה ירוק ירק בפניה, זה מה שמגיע לכן, תעזבי את הארגון הרפורמי הזה ואז אולי יכופר לך!!

 91. כי במשך הזמן ככל שתהיי חשופה יותר לעיוות הדין של בתי הדין הרבניים, תהפכי ליותר ויותר רדיקלית.
  כי אי אפשר בעידן של 121 לקבל את הקביעות של הרבנים למיניהם.

 92. כל הנושא ממש מפחיד אותי. איני מבינה הרבה ביהדות. אני לומדת במדרשה עכשיו.
  אבל תגובה של אישה חכמה כמו חנה קהת, גורמת לי לחששות רבות להנשא כדת משה וישראל.
  מה זה אומר בשבילי?
  במה אני מסתכנת?

 93. אני מלא הערצה לאומץ לבה לומר את האמת הגלוי ולא להמשיך את השקרים המוסכמים שגובים כל כך הרבה מחירים.
  הלואי שתחזור להנהיג את קולך. הצבור הדתי ומדינת ישראל זקוקים לה ולקולה הייחודי.

 94. לפני כשמונה שנים (תקנו אותי אם שגיתי) הציע הרב הראשי שלי ישראל, הרב בקשי דורון, בדיוק את אותה הצעה שהציעה חנה קהת. האם אפשר לחשוד ברב בקשי דורון שהוא לא בקי בהלכה? נאמר לי ע"י גורמים מוסמכים, כי בתי הדין הרבניים דורשים גט לחומרא מנישואים אזרחיים רק במקרים חריגים. ברוב המקרים אין הם דורשים גט לחומרא ומשמעות הדבר שאין ולא יהיו ממזרים בחברה שנישאים בה בנישואים אזרחיים. תלמידי חכמים סוברים כי אם יוכנס לחוזה הנישואין סעיף ובו ייאמר שהנישואין אינם כדת משה וישראל לא יהיה שום צורך בגט מנישואים כאילו.
  אינני מבינה, לכן, מדוע יש חשש שנישואין אזרחיים יפגעו באחדותו של עם ישראל. אם המשמעות שלהם היא שלא יהיו ממזרים לא יהיה שום סקטור שא"א יהיה להינשא לו ובמובן זה לא תהיה שום פגיעה באחדות העם.

 95. שלום לכל החברות וחברים.

  דברי חנה קהת דורשים הסבר וחבל שלא היא הרחיבה בהם. מ"מ, יש להצעת חנה קהת רגליים בהלכה. מוסד זה נקרא פלגש [כמו פלגש בגבעה]. עיקרה של רעיון הפלגש, שזאת האשה החוקית היחידה החייה עם בעלה, רק בלי כתובה. כלומר לא נערכו שום חופה וקידושין! אכן, פוסקי ההלכה ברבות הדורות עשו כל מאמץ לבטל את מוסד הפלגשות מטעמי צניעות והגנה על האשה, ברם יתכן ועת לעשות לה´, הפרו תורתיך. ברור שכאשר האשה לא התחתנה בחופה וקידושין שגם אין כל צורך בגט. ואשה זאת
  רשאית ללכת מתי שהיא רוצה. כלומר שבהפסקת החיים המשותפים, שוב היא איננה נחשבת לאשתו[פלגשו] של האיש. כמובן את זכויותיה ניתן לעגן בחוק האזרחי [כבר קיים כידועה בציבור של פלוני]. אפשר אף לערוך טקס חילופי לחופה וקידושין. טקס בעל מעמד אזרחי רגיל. ברם יש דרך אחרת והיא: הפרדת הדת מהמדינה כמו בכל מדינה מתוקנת. כך רק מי שחפצה באמת בחופה וקידושין תתחתן גם על פי ההלכה בנוסף לרישום בעירייה. ברצוני לחזק את חנה קהת במאבקה. כאחד שדווקא עוסק בהלכה, סבור אני שיש מקום רב לשיפור.

 96. חנה לא הציעה להשליך את מוסד הנישואין. מה שצריך הוא ליצור הסכם נישואין אחר, יותר שוויוני. אנשים ונשים צריכים ויכולים לחיות יחד ללא הסכם כובל. הגיע הזמן ל"תקנת נישואין", שתקבע בהלכה הסכם נישואין חדש.

 97. הגיע הזמן לומר את האמת על חנה קהת שכנראה כל פעם מחפשת גימיק תקשורתי.קולך צריך להתנער מתופעה מדאיגה כזו ולמחות על דבריה. מאמרה שליו"ר הארגון אכן מתנער במידת מה מדבריה אך לא מספיק. ללא בושה יש להוקיע את הדברים הנ"ל שפוגעים ביחודנו כעם ששמר על עצמו במשך כל הדורות.

 98. אני חושבת שרחל עשתה שרות רע לקולך. במקום לגבות את המאבק של חנה היא הוציאה את הארגון כחנפן. ולא רלוונטי
  חבל שהדברים פורסמו

 99. קראתי בעיון את דבריה של חנה קהת ואת דבריה של רחל קרן.
  ואני תמה, בשביל מה היה צורך להקים את קולך. הן הפכו ל -אומרות yes לכל דברי הרבנים.
  ובקול ענות חלושה הן תובעות מהם לשנות את דרכיהם.
  כך זה לא יצלח להן.
  אם לא תעמודנה בראש חוצות כן כמו חנה קהת, ותצרחנה, הן המלך הוא ערום, לא יהיה שינוי בכל תהליך הנשואים והגירושים.

 100. חנה קהת צודקת לגמרי. גם הלכתית וגם מעשית.
  אכן, ראוי היה להקים כאן מוסד של ´נשואים אזרחיים´ כי אי אפשר יותר לשאת את הרבנים והדיינים ואת קשיי לבם.
  בהחלט לא מובן למה החילונים מתחתנים ברבנות.
  אפשר לעשות טקס יפה עם שמלה לבנה וכד´ בלי הרבנים.

 101. יחד עם זאת, זה לא יעזור לכן.
  מכיוון שאתן לא אמיתיות. והדעות של חנה הן הדעות של כולכן.
  אתן רוצות להרוס את כל המרקם של ההלכה.

 102. רחל לא יעזור לך כלום. חברת על הארגון שהוא עוכר ישראל, אז גם את הפכת לעוכרת ישראל. עכשיו את מנסה לרצות את הרבנים. זוכרת את הפסוק: ואביה ירוק ירק בפניה, זה מה שמגיע לכן, תעזבי את הארגון הרפורמי הזה ואז אולי יכופר לך!!

 103. אני חושבת שרחל עשתה שרות רע לקולך. במקום לגבות את המאבק של חנה היא הוציאה את הארגון כחנפן. ולא רלוונטי
  חבל שהדברים פורסמו

 104. קראתי בעיון את דבריה של חנה קהת ואת דבריה של רחל קרן.
  ואני תמה, בשביל מה היה צורך להקים את קולך. הן הפכו ל -אומרות yes לכל דברי הרבנים.
  ובקול ענות חלושה הן תובעות מהם לשנות את דרכיהם.
  כך זה לא יצלח להן.
  אם לא תעמודנה בראש חוצות כן כמו חנה קהת, ותצרחנה, הן המלך הוא ערום, לא יהיה שינוי בכל תהליך הנשואים והגירושים.

 105. חנה קהת צודקת לגמרי. גם הלכתית וגם מעשית.
  אכן, ראוי היה להקים כאן מוסד של ´נשואים אזרחיים´ כי אי אפשר יותר לשאת את הרבנים והדיינים ואת קשיי לבם.
  בהחלט לא מובן למה החילונים מתחתנים ברבנות.
  אפשר לעשות טקס יפה עם שמלה לבנה וכד´ בלי הרבנים.

 106. יחד עם זאת, זה לא יעזור לכן.
  מכיוון שאתן לא אמיתיות. והדעות של חנה הן הדעות של כולכן.
  אתן רוצות להרוס את כל המרקם של ההלכה.

 107. רחל לא יעזור לך כלום. חברת על הארגון שהוא עוכר ישראל, אז גם את הפכת לעוכרת ישראל. עכשיו את מנסה לרצות את הרבנים. זוכרת את הפסוק: ואביה ירוק ירק בפניה, זה מה שמגיע לכן, תעזבי את הארגון הרפורמי הזה ואז אולי יכופר לך!!

 108. כי במשך הזמן ככל שתהיי חשופה יותר לעיוות הדין של בתי הדין הרבניים, תהפכי ליותר ויותר רדיקלית.
  כי אי אפשר בעידן של 121 לקבל את הקביעות של הרבנים למיניהם.

 109. כל הנושא ממש מפחיד אותי. איני מבינה הרבה ביהדות. אני לומדת במדרשה עכשיו.
  אבל תגובה של אישה חכמה כמו חנה קהת, גורמת לי לחששות רבות להנשא כדת משה וישראל.
  מה זה אומר בשבילי?
  במה אני מסתכנת?

 110. אני מלא הערצה לאומץ לבה לומר את האמת הגלוי ולא להמשיך את השקרים המוסכמים שגובים כל כך הרבה מחירים.
  הלואי שתחזור להנהיג את קולך. הצבור הדתי ומדינת ישראל זקוקים לה ולקולה הייחודי.

 111. לפני כשמונה שנים (תקנו אותי אם שגיתי) הציע הרב הראשי שלי ישראל, הרב בקשי דורון, בדיוק את אותה הצעה שהציעה חנה קהת. האם אפשר לחשוד ברב בקשי דורון שהוא לא בקי בהלכה? נאמר לי ע"י גורמים מוסמכים, כי בתי הדין הרבניים דורשים גט לחומרא מנישואים אזרחיים רק במקרים חריגים. ברוב המקרים אין הם דורשים גט לחומרא ומשמעות הדבר שאין ולא יהיו ממזרים בחברה שנישאים בה בנישואים אזרחיים. תלמידי חכמים סוברים כי אם יוכנס לחוזה הנישואין סעיף ובו ייאמר שהנישואין אינם כדת משה וישראל לא יהיה שום צורך בגט מנישואים כאילו.
  אינני מבינה, לכן, מדוע יש חשש שנישואין אזרחיים יפגעו באחדותו של עם ישראל. אם המשמעות שלהם היא שלא יהיו ממזרים לא יהיה שום סקטור שא"א יהיה להינשא לו ובמובן זה לא תהיה שום פגיעה באחדות העם.

 112. שלום לכל החברות וחברים.

  דברי חנה קהת דורשים הסבר וחבל שלא היא הרחיבה בהם. מ"מ, יש להצעת חנה קהת רגליים בהלכה. מוסד זה נקרא פלגש [כמו פלגש בגבעה]. עיקרה של רעיון הפלגש, שזאת האשה החוקית היחידה החייה עם בעלה, רק בלי כתובה. כלומר לא נערכו שום חופה וקידושין! אכן, פוסקי ההלכה ברבות הדורות עשו כל מאמץ לבטל את מוסד הפלגשות מטעמי צניעות והגנה על האשה, ברם יתכן ועת לעשות לה´, הפרו תורתיך. ברור שכאשר האשה לא התחתנה בחופה וקידושין שגם אין כל צורך בגט. ואשה זאת
  רשאית ללכת מתי שהיא רוצה. כלומר שבהפסקת החיים המשותפים, שוב היא איננה נחשבת לאשתו[פלגשו] של האיש. כמובן את זכויותיה ניתן לעגן בחוק האזרחי [כבר קיים כידועה בציבור של פלוני]. אפשר אף לערוך טקס חילופי לחופה וקידושין. טקס בעל מעמד אזרחי רגיל. ברם יש דרך אחרת והיא: הפרדת הדת מהמדינה כמו בכל מדינה מתוקנת. כך רק מי שחפצה באמת בחופה וקידושין תתחתן גם על פי ההלכה בנוסף לרישום בעירייה. ברצוני לחזק את חנה קהת במאבקה. כאחד שדווקא עוסק בהלכה, סבור אני שיש מקום רב לשיפור.

 113. חנה לא הציעה להשליך את מוסד הנישואין. מה שצריך הוא ליצור הסכם נישואין אחר, יותר שוויוני. אנשים ונשים צריכים ויכולים לחיות יחד ללא הסכם כובל. הגיע הזמן ל"תקנת נישואין", שתקבע בהלכה הסכם נישואין חדש.

 114. הגיע הזמן לומר את האמת על חנה קהת שכנראה כל פעם מחפשת גימיק תקשורתי.קולך צריך להתנער מתופעה מדאיגה כזו ולמחות על דבריה. מאמרה שליו"ר הארגון אכן מתנער במידת מה מדבריה אך לא מספיק. ללא בושה יש להוקיע את הדברים הנ"ל שפוגעים ביחודנו כעם ששמר על עצמו במשך כל הדורות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*