כיסוי ראש

שלום רב, אני נשואה ואם לילדים. אנני חובשת כיסוי ראש, ברצוני לברר האם בזמן קריאת תהילים ובטקסים דתיים (קידוש וכד´) יש צורך /חיוב בכיסוי ראש, אשמח לשמוע על הרציונל. תודה ושנה טובה ומוצלחת.
שלומית טורפז
שלום וברכה, מבחינת הדיון ההלכתי הטהור בסוגיות אלה, אין הבדל בהתייחסות לכיסוי ראש בין קריאת תהלים או קידוש לבין שאר הזמן בו נמצאת אשה נשואה מחוץ לביתה. עם זאת, השאלה שלך מבטאת הלך רוח שנמצא מאז ומתמיד בקרב בנות ישראל. ההוכחה הבולטת ביותר לכך היא כמובן הדלקת הנרות בערב שבת, שבה רווח המנהג לכסות את הראש גם בקרב נשים שאינן מכסות את ראשן דרך קבע. וכן המנהג לחבוש כיסוי ראש בבית הכנסת. כמו שגברים רבים שאינם חובשים כיפה בכל עת נוהגים כן לעשות זאת בשעה שהם נמצאים בתוך בית כנסת או אומרים דברי תפילה וברכה, כך ישנן גם נשים שנוהגות לקחת עימן כיסוי ראש לזמנים של ברכה ותפילה. כאמור, אין מדובר בהלכה גופא, אלא בנוהג שפשט, אולם לי מוכרים מספר מנהגים בקרב נשים נשואות דתיות אשר מפרידות בין זמנים ומרחבים שונים לעניין כיסוי הראש - יש מי שמפרידה במרחב הפיזי בין ביתה לבין רשות הציבור. נשים כאלה, ולכך גם קיימת תמיכה הלכתית רחבה, לא יחבשו כיסוי ראש בבית גם כאשר נוכחים בו אורחים וגם כאשר הן מתפללות או מברכות (ואפילו הדלקת נרות שבת), אולם כן יחבשו כיסוי ראש בצאתן מרשות היחיד אל רשות הרבים. יש מי שמפרידה במרחב הזמן בין שבת ליום חול, וחובשת כיסוי ראש בשבת (לא רק בבית הכנסת), אולם לא נוהגת כן בימות החול. ויש מי שמפרידה במרחב הפונקציונלי על פי הפעולה שאותה היא מבצעת באותה עת (או שאחרים מבצעים סביבה), ולכן תחבוש כיסוי ראש בשעה שתתפלל, תברך או שתשהה במחיצת מתפללים ומברכים, ותסירו כאשר עסוקה בפעילות אחרת. כאמור, ההלכה גופא לא עושה את ההפרדות הללו ומתייחסת לכיסוי הראש במצבים שונים בהם האשה הנשואה מחוץ לביתה כנושא אחד. שלומית רביצקי טור-פז